Ter voorbereiding van de zaterdag in week 34 door het jaar 1, 27-11-2021

Ter voorbereiding van de zaterdag in week 34 door het jaar 1, 27-11-2021

Uit de verhandelingen van de heilige Hilarius, bisschop van Poitiers († 367), over psalm 65 (64)

Een stroom water verkwikt Gods stad

bisschop Hilarius

‘De stroom van God is boordevol water; Gij hebt hun voedsel bereid; zo draagt Gij voor alles zorg’ (Ps. 65 (64), 10 – LXX). Er is geen reden om over de betekenis van deze stroom te twijfelen, want de profeet zegt: ‘Een stroom van water verkwikt Gods stad’ (Ps. 46 (45), 5). En de Heer zelf zegt in het evangelie: ‘Wie van het water drinkt dat Ik hem zal geven, het zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven’ (Joh. 4, 14). En elders nog: ‘Wie in Mij gelooft – zoals de Schrift zegt – stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden, zouden ontvangen, want de Geest was er nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was’ (Joh. 7, 38-39). Deze stroom van God is dus boordevol water. De gaven van de heilige Geest stromen immers over ons uit, en vanuit die bron van leven vloeit in ons de stroom van God, boordevol water.

Ook ons voedsel is bereid. Maar over welk voedsel gaat het? Natuurlijk dat voedsel waardoor wij worden voorbereid op de gemeenschap met God. Zo zullen wij, door onze vereniging met zijn heilig lichaam, een plaats verwerven in de gemeenschap van zijn heilig lichaam. Dit is immers de betekenis van de psalmwoorden: ‘Gij hebt hun voedsel zo bereid: zo draagt Gij voor alles zorg’ (Ps. 65 (64), 10 – LXX). Dat voedsel redt ons in het leven hier op aarde en bereidt ons bovendien voor op de toekomst.

Wij die door het sacrament van het doopsel zijn herboren, beleven grote vreugde, want wij ondervinden dat de heilige Geest in ons zijn werk is begonnen. De mysteries worden immers voor ons toegankelijk en de profetieën inzichtelijk; wijsheid wordt het kenmerk van ons spreken en standvastig wordt onze hoop; de gave van genezing wordt ons deel alsook de macht om de boze geesten te onderwerpen. Dit alles doordringt ons druppelsgewijs en ontwikkelt zich geleidelijk tot het overvloedig vrucht draagt.