Overweging in de tehuizen op 30/31-10-2020, Allerheiligen, jaar A, door Jannie Ligthart

Overweging in de tehuizen op 30/31-10-2020, Allerheiligen, jaar A, door Jannie Ligthart

Openingswoord

Beste medegelovigen.

Welkom in deze Woord en Communieviering in het weekend, waarin we zondag Allerheiligen en maandag Allerzielen vieren.

Zondag vieren we het feest van alle mannen en vrouwen die ons op een heilvolle manier zijn voorgegaan in het geloof. Zij leefden vanuit een innerlijke kracht, een vertrouw-vol verlangen, te willen leven, zoals God dat voor hen bedoeld had.

Zo is het heel mooi om verhalen van heiligen te lezen. Hun levens zijn beslist niet gemakkelijk geweest. Zij hebben, ook met vallen en opstaan, gehoor willen geven aan de wil van onze hemelse Vader.  Laten wij ons optrekken aan hun voorbeeld en, met vallen en opstaan, onze levensweg gaan, zoals God het voor ons bedoeld heeft. Met elkaar werkend aan Gods Koninkrijk.

Omdat we nog vaak tekort schieten in ons doen en laten maken wij het even stil in onszelf en bidden we samen de schuldbelijdenis, om de Heilige Communie waardig te kunnen ontvangen. 

Overweging

Dierbare medegelovigen, met Allerheiligen gaat het niet alleen om de mensen die officieel heilig verklaard zijn. Met Allerheiligen en ook Allerzielen gaat het om  de mensen die door Jezus zalig genoemd worden; eenvoudige mensen, heiligen zonder naam, waar niemand acht op sloeg. Zij hebben net als de zaligen uit het evangelie geleefd in Gods nabijheid en waren gegrepen door Gods liefde.

Zij hebben in de geest van de Bergrede, in de geest van de zaligsprekingen, de armen bijgestaan, de treurenden getroost en zijn barmhartig geweest. Zij hebben mensen, die ruzie hadden met elkaar, weer bij elkaar gebracht. Zij zijn opgekomen voor rechtvaardigheid en eerlijk handelen. Ook werden zij soms vervolgd om hun keuze en bespottelijk gemaakt om hun geloof, zoals ook de eerste christenen verdrukking ondervonden hebben.

Wij allen dragen het goddelijke mee in ons leven. Door onze doop woont Gods Geest in ons hart. Wij zijn mensen naar Gods hart. God staat voor ons in, wat er ook in ons leven gebeurt.

Sommige omstandigheden  overkomen ons in het leven, zoals ziekte, verdriet.

Andere zaken in ons leven hebben te maken met een bewuste eigen keuze:

Wil je haatdragend zijn of een vredebrenger?

Ben je iemand vol oordelen, of juist barmhartig?

Vandaag houdt Jezus, boven op een berg, als een tweede Mozes, zijn eerste rede tot mensen die gebukt gaan onder de omstandigheden van het leven.

In alle omstandigheden is het trouwens goed, deze zaligsprekingen in je op te nemen.

In die rede laat Jezus ( ons)  zien waar Hij voor staat, wonend en levend in een land, waar kwetsbare mensen aan de zijlijn staan, waar gerechtigheid bijna uit de woordenboeken is verdwenen.

En de woorden van Jezus zijn bijzondere woorden. Het gaat over kwetsbaarheid en verlangen naar, en vooral het doen van gerechtigheid.

Kwetsbaarheid en gerechtigheid, een goede combinatie. Het gaat over mensen die eenvoudig van geest zijn, die verdriet hebben, zachtmoedig zijn, en over mensen die anderen willen bijstaan zonder een oordeel te hebben. Zulke mensen, worden door Jezus zalig genoemd. Jezus noemt de mens zalig/gelukkig, die oog heeft voor de kwetsbaren en die dit weet om te zetten in gerechtigheid. Het zijn mensen naar Gods hart, die zich bij Jezus thuis voelen.

Niet voor niets  heet het feest dat we vieren Allerheiligen, het gaat over ons allemaal. We hebben net de zaligsprekingen gehoord. Wij kennen de boodschap die de wereld kan veranderen, die onze eigen wereld kan veranderen, als we de boodschap tenminste willen opnemen in ons hart en vrucht willen laten dragen in te doen wat nodig is.

Dus kan je met andere woorden de zaligsprekingen zeggen:

-Wat een geluk wanneer je niet oppervlakkig over de ernst van het leven heen leeft, want je zult worden getroost.

-Wat een geluk wanneer je een mild mens bent, want je zult het beloofde land bezitten.

-Wat een geluk wanneer je hart ongecompliceerd is, want je zult God zien.

-Wat een geluk dat je vrede en verzoening brengt, want God zal je zijn kind noemen.

God staat voor ons in. Voor een klein kind dat gedoopt is, maar ook voor ons die al wat langer geleden gedoopt zijn. Bij die viering, waar we het teken van  het doopsel ontvingen, werd ons gevraagd oog te hebben voor de kwetsbaarheid in onszelf en in onze medemens. Dat we er voor onze naasten zijn.  Iedereen kan voldoen aan de zaligsprekingen  Niemand is te klein om lief te hebben of om naar gerechtigheid te verlangen.

Iedereen is in staat om voor een ander op te staan en in de bres te springen. Iedereen kan proberen zich de zaligsprekingen eigen maken, om zo Jezus manier van leven te volgen. Amen.