Preekje op 25-03-2021, hoogfeest van Maria Boodschap

Preekje op 25-03-2021, hoogfeest van Maria Boodschap

Openingswoord

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom. Vandaag vieren wij het hoogfeest van Maria Boodschap. Negen maanden vóór Kerstmis komt de engel Gabriël bij Maria op bezoek met de ons bekende vraag: of zij de Moeder wil worden van Gods eigen Zoon.

Een grote eer, maar niet zomaar een erebaantje. Want Maria had toch wel zo veel kennis van de heilige Schrift dat zij wist, dat de Zoon van God door lijden en sterven de wereld zou verlossen. En uiteraard zou dat aan haar als Moeder niet ongemerkt voorbijgaan. Uit gehoorzaamheid en uit liefde voor God en de mensen van alle tijden en alle plaatsen, heeft zij haar jawoord gesproken. En zo hebben wij de verlossing van ons allen, mede te danken aan Maria.

Veel mensen kennen wel of hebben gekend iemand van wie zij konden zeggen: zij was voor mij als een moeder. Zij was buitengewoon vriendelijk voor ons toen wij in nood verkeerden; kon altijd moeilijk nee zeggen. Zij was eigenlijk altijd iemand aan het helpen. Zij stond open voor iedereen met als gevolg dat ook velen een beroep op haar deden. Bij haar voelde je je altijd welkom.

Ook Moeder Maria had al deze kwaliteiten, en dan in nog veel sterkere mate. Toen zij aanvaardde om de Moeder van Jezus te worden, stelde zij zich ook open voor alle mensen van heel de wereld. Reeds gedurende haar aardse leven hielp Maria om de jonge christelijke gemeenschap zijn goede vorm te geven door zich te ontfermen over de minsten van Jezus’ leerlingen. En nu zij bij haar Zoon Jezus in de hemel is, ontfermt zij zich over ons allen.

Maria gaf hemelsbreed gehoor aan haar roeping. Tollenaars, prostituees, maar ook eerlijke, hardwerkende vissers, zij waren allemaal welkom. Ook vandaag de dag zij niemand buiten. Zij ontvangt iedereen, die tot haar nadert. Zij maakt geen onderscheid, maar is telkens met evenveel liefde voor ieder van ons een voorspreekster in de hemel.

En wanneer zij ons ontvangt, moedigt zij ons aan om ook open en mild te zijn voor iedereen. Wij moeten niet oordelen, geen onderscheid maken. Zij vraagt ons alle medemensen te zien als leden van de familie van God, die onze gebeden nodig hebben, onze aandacht en onze zorg.

Laten wij ons vandaag in deze heilige eucharistieviering tot Maria keren en haar vragen onze voorspreekster te zijn. Als er iemand is van wie wij denken, dat God wil dat wij hem of haar een helpende hand bieden, bidden wij dan om de gave van leiderschap en de gave van moed. En kijken wij dan uit naar een goede gelegenheid om die persoon te helpen. Alleen al onze bereidheid om te helpen is voor God heel belangrijk.

Als mensen zien, dat de Heer in ons leeft en als zij horen hoeveel goeds Hij in ons eigen leven heeft gedaan, dan gaan ook zij misschien op hun beurt hun hart voor Hem openen. Onderschatten wij niet de invloed, die wij op mensen kunnen hebben. Als God een tienermeisje kan aanraken en haar kan omvormen tot Moeder van heel de Kerk, dan kan Hij ook met ieder van ons grote dingen doen, als wij ons maar openstellen.

Spreken wij vandaag, net als Maria, ons jawoord tot God en tot elkaar, tot iedere mens, die wij ooit nog zullen ontmoeten.