Preekje op 12-11-2020, donderdag in de 32e week door het jaar 2

Preekje op 12-11-2020, donderdag in de 32e week door het jaar 2

In het evangelie van vandaag horen wij Jezus Christus tegen de Farizeeën zeggen, dat het Koninkrijk van God midden onder hen was, en daarmee wilde Hij hen eigenlijk duidelijk maken, dat Hij degene was, die het Koninkrijk inluidde.

Dit was voor de Farizeeën moeilijk te begrijpen. Zij waren al jaren op zoek naar de Messias en zijn Koninkrijk, en zij waren ervan overtuigd, dat zij het zouden herkennen op basis van hun begrip van de heilige Schrift.

Maar zij zaten er helemaal naast. Het Koninkrijk kwam in de persoon van een eenvoudige timmerman en op een plaats en een manier, die zij niet hadden voorzien.

Net als deze Farizeeën hebben wij allemaal bepaalde verwachtingen, die ons ervan kunnen weerhouden om te zien dat de Heer midden onder ons aanwezig is.

Om maar een voorbeeld te noemen, misschien moet een van onze volwassen kinderen door omstandigheden voor een tijdje naar huis terugkomen. Wij genoten eigenlijk al een beetje van de rust van een leeg nest, maar dan zouden wij ons eigenlijk moeten realiseren, dat God ons de kans geeft om wat extra tijd met die zoon of dochter door te brengen en een diepere relatie op te bouwen. Het zal wel ergens voor nodig zijn.

Of misschien krijgen wij nieuwe buren met wie wij niet zo heel blij zijn. Maar God denkt dan: Laat ik die lastige familie maar neerzetten naast die katholieke familie, want die zullen dan wel voor hen gaan bidden en dan wordt die familie in de loop van de jaren een beetje gemakkelijker. Misschien gaan ze wel geloven. Wat een uitdaging! Wat een vertrouwen heeft God dan in ons!!

Te midden van alle verrassingen, die het leven met zich meebrengt, wil God dat wij ons op één zaak concentreren: Hij is in ons midden! En daarom kunnen wij erop vertrouwen, dat God uit iedere nieuwe situatie iets goeds zal laten voortkomen, voor onszelf en/of voor de anderen.

Iedere verandering kan een uitdaging zijn. Verlies kan pijnlijk zijn. Of dat iets jaar in jaar uit zelfde blijft kan moeilijk zijn. Maar God zal ons nooit in de steek laten. Hij zal altijd aan onze zijde staan.

Omdat het Koninkrijk van God op een manier kwam, die zij niet hadden verwacht, hadden de Farizeeën er moeite mee om deze komst als een zegen te ontvangen. Zij bleven zich vastklampen aan hun eigen ideeën en zij verzetten zich tegen Hem.

Het kan soms inderdaad moeilijk zijn om onze eigen ideeën of plannen los te laten. Maar Jezus wil, dat wij ook in onverwachte situaties op Hem vertrouwen. Als wij dat aandurven, zullen wij niet alleen zijn aanwezigheid ervaren, maar ook al zijn zegeningen.

Vandaag vieren wij de heilige Josafat. Hij werd omstreeks 1580 uit orthodoxe ouders in de Oekraïne geboren. Na zijn overgang tot de rooms-katholieke kerk trad hij in de kloosterorde van de basilianen. Als priester en later als bisschop van Polock zette hij zich bijzonder in voor de eenheid van de kerk. Door tegenstanders overvallen, stierf hij als martelaar in 1623.