Vrijheid van Godsdienst – Wereldwijd – Rapport 2021

Vrijheid van Godsdienst – Wereldwijd – Rapport 2021

“In een wereld waar verschillende vormen van moderne tirannie trachten de godsdienstvrijheid te onderdrukken, of trachten haar te reduceren tot een subcultuur zonder recht op een stem in het openbare leven, of waarin godsdienst wordt gebruikt als voorwendsel voor haat en wreedheid, is het absoluut noodzakelijk dat de volgelingen van de verschillende godsdiensten hun stemmen bundelen en oproepen tot vrede, verdraagzaamheid en eerbiediging van de waardigheid en de rechten van anderen.” 

Paus Franciscus

Op 28 mei 2019 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) een resolutie aangenomen waarin 22 augustus is uitgeroepen tot Internationale Dag ter herdenking van de slachtoffers van geweld op basis van religie of geloof. Het voorstel hiertoe was ingediend door Polen, met de steun van de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Egypte, Irak, Jordanië, Nigeria en Pakistan. Deze resolutie was een duidelijke boodschap en een duidelijk mandaat – en elke 22e augustus een herinnering – dat daden van op godsdienst gebaseerd geweld niet kunnen en zullen worden getolereerd door de VN, de lidstaten en de civiele samenleving.

Klik hier om verder te lezen.