Collecte voor Oekraïne

Collecte voor Oekraïne

De R.K. Kerk collecteert in het weekend van 5-6 maart voor hulp aan Oekraïne. Mgr. van den Hout, bisschopreferent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “Laten we ons gebed voor Oekraïne aanvullen met een gift”. Via het Europese katholieke caritasnetwerk helpt de Bisschoppelijke Vastenactie met de opvang van de enorme stroom vluchtelingen in Oekraïne én in de landen eromheen. Er is op diverse plaatsen opvang ingericht waar de vluchtelingen terecht kunnen. De caritasorganisaties zorgen voor basisvoorzieningen als schoon water, voedsel, kleding en onderdak. Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de website van de Vastenactie: www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne. Ook Stichting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De priesters en religieuzen daar, vaak al jarenlang projectpartners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met financiële hulp. Katholieke organisaties zoals de Bisschoppelijke Vastenactie en Kerk in Nood hebben directe lijnen met de Kerk ter plaatse. Geven aan deze organisaties betekent dan ook rechtstreeks hulp geven aan de mensen in Oekraïne. Eerder riepen de bisschoppen al op om op woensdag 2 maart te bidden en te vasten voor vrede. Mgr. van den Hout: “Laten we met elkaar de gift bij ons gebed voegen en ruimhartig geven voor al diegenen die in en vanuit Oekraïne door de oorlog gedwongen op de vlucht zijn. We geven aan organisaties met directe lijnen in het land zelf, kerken en kerkelijke instellingen, die daar al bezig zijn hulp te organiseren. Laten we hen daarin zo veel als mogelijk ondersteunen.”

Wat kunnen we nog meer doen voor Oekraïne? Voor de vrede, ver weg en dichtbij? Denk als Jezus, spreek als Jezus, dóe als Jezus, ga naar de kerk als Jezus (die iedere sabbat naar de synagoge ging), lijd als Jezus en sterf als Jezus. Paus Franciscus heeft gevraagd te bidden en te vasten voor de vrede.