Preekje op 17-06-2021, donderdag in week 11 door het jaar 1

Preekje op 17-06-2021, donderdag in week 11 door het jaar 1

Openingswoord

Een vrouw zei ooit tegen haar biechtvader, dat zij niet zo tevreden was over haar gebed. Het voelde alsof zij niet echt contact had met God. Waarop haar biechtvader haar het advies gaf om tijdens het bidden wat minder te praten, maar om meer doelgericht te bidden.

De moeite nemen om met minder woorden te bidden zal voor sommige mensen in hun gebedsleven een soort kleine aardbeving zijn, maar het kan onze tijd met de Heer nieuw leven inblazen. Nemen wij als voorbeeld het gebed dat Jezus ons zelf heeft geleerd, het Onzevader.

Als wij met ons allen de rozenkrans bidden, moeten wij natuurlijk doorgaan, dat spreekt vanzelf, maar als wij alleen bidden, kunnen wij het ook eens proberen om zin voor zin te bidden. Wij bidden één zin, bijvoorbeeld “uw Rijk kome” en dan blijven wij in gedachten er even bij stilstaan. Wij proberen ons er iets bij voor te stellen. Wij proberen er dieper in door te dringen, zodat dat Rijk een leven begrip voor ons wordt, iets waarnaar wij verlangen en waaraan wij willen meewerken.

Wij kijken nog even naar drie zinnetjes uit het Onzevader. Misschien roepen ze iets bij ons op, een herinnering of een gevoel. Staan wij er dan later nog even bij stil en vragen wij de heilige Geest, dat Hij de betekenis ervan voor ons wil ontvouwen.

“Onze Vader”: het betekent, dat wij een kind van God zijn. Misschien doet Gods vaderschap ons denken aan een vaderfiguur, die een positieve invloed op ons leven heeft gehad. Misschien denken wij aan een bepaalde periode in ons leven dat God ons hielp om een jonger iemand te leiden, te helpen. Moge een dergelijke herinnering ons helpen om ook zelf een beter idee te krijgen over Gods vaderschap.

“Uw wil geschiede”: het betekent dat ons leven niet willekeurig is. God heeft een plan voor ons en Hij wil graag, dat wij er positief op reageren. Wij kennen misschien al heel wat elementen van dat plan, maar andere zullen ons nog verrassen. Hoe dan ook, God zal ons toerusten om elke uitdaging hand in hand met Hem aan te gaan.

“Verlos ons van het kwaad”: het betekent, dat er kwaad is, niet alleen in de wereld om ons heen, maar ook in ons eigen hart. Dat het ons niet in zijn greep mag krijgen en meesleuren. Richt wij ons op Jezus, die machtig genoeg is om alle kwaad te overwinnen. Kijken wij op naar het kruisbeeld, maar stellen wij ons ook voor, dat Hij levend en zegevierend uit het graf te voorschijn treedt. Voor een christen heeft het kwaad nooit het laatste woord.

Broeders en zusters, zo zijn er eindeloze rijkdommen te vinden in elk woord van het Onzevader. Proberen wij vandaag een keer om ook op die manier te bidden. Misschien vanmiddag tijdens de stille aanbidding van het Allerheiligste om 14:00 uur.