Preekje op 19-10-2020, maandag in de 29e week door het jaar 2

Preekje op 19-10-2020, maandag in de 29e week door het jaar 2

Helemaal op het einde van de eerste lezing zegt de heilige apostel Paulus, dat wij Gods werk zijn, geschapen in Christus Jezus om in ons leven de goede daden te realiseren, die God voor ons al bereid heeft.

God heeft blijkbaar een plan met ons leven. Misschien dat wij dan denken aan allerlei specifieke zaken. Wij vinden het fijn als wij iets meer zekerheid hebben t.a.v. de toekomst om te weten wat wij wel of niet moeten doen. Zeker weten, dat God geïnteresseerd is in onze alledaagse beslissingen en dat Hij met ons meeleeft, ons wil adviseren, inspireren, maar hét plan van God met ons is toch iets meer van de grote lijnen: Hij wil, dat wij als zijn kinderen bij Hem in de hemel komen. Daartoe wil Hij ons leven vullen met zijn goddelijke leven en met zijn liefde.

De eerste lezing kan ons helpen om dit grote plaatje te zien. Gods plan is er een van redding. Hij wil ons binden aan Jezus Christus, zelfs als de zonde ons van Hem heeft verwijderd, zelfs als wij de wegen van de wereld en onze eigen verlangens volgen (Ef. 2, 4-5).

Dat komt doordat Gods Rijk er een van barmhartigheid is en Hij ons voortdurend opwekt tot een leven in en met Jezus Christus. God maakt het voor ons mogelijk om in geloof te leven, zodat zijn diepste verlangen – dat wij meer op Jezus gaan lijken – zich kan ontvouwen.

Op zo veel liefde willen wij natuurlijk een antwoord geven en God kijkt daar ook naar uit. Als wij voor uitdagingen staan, willen wij ze goed doorstaan en God wil ons graag daarbij helpen. Wij willen liefst duidelijke aanwijzingen, die aangeven hoe wij iets moeten aanpakken. En God geeft die ook zo veel mogelijk door ons goede gedachtes in te geven of een goed gevoel, maar tegelijkertijd zet God een vangrail op voor het geval het mocht mislopen. En dat is omdat Hij altijd het hoofddoel voor ogen blijft houden: het eeuwige leven waartoe Hij ons roept.

Dus is het Gods plan dat een dochter van ons of een kleindochter naar haar droomschool gaat – of niet? Is het Gods plan, dat iemand op zijn werk promotie krijgt – of niet? Of dat onze partner worstelt met zijn of haar gezondheid – of een hoge leeftijd bereikt? Natuurlijk veroorzaakt God geen lijden of ziekte. Maar Hij werkt door al deze situaties heen. Hij maakt gebruik van elk detail van ons leven – onze omstandigheden, onze relaties, onze overwinningen en onze teleurstellingen – om ons te helpen tot het ware leven te komen. Dat is Gods plan met ieder van ons!