Sacramentsdag en de heilige Communie

Sacramentsdag en de heilige Communie

Het was ongehoord nieuws … de woorden van Jezus: “Ik ben het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit Brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het Brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld” (Joh. 6,51e.v.). De Joden raakten hierover met elkaar in twist: Wat zegt Hij nu (weer)? “Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?” Dat kán toch niet?! Ze namen aanstoot aan deze woorden van Jezus en – zo staat geschreven – velen trokken zich terug en verlieten zijn gezelschap. Jezus had kunnen zeggen: “Kom terug, jullie begrijpen mijn woorden verkeerd. Mijn woorden moeten symbolisch begrepen worden”. Maar in plaats daarvan vroeg Hij aan de Twaalf: “Willen jullie soms ook weggaan?” De Heer trok dus niets terug van deze uitspraak. Dat betekent, dat deze woorden van Hem letterlijk genomen moeten worden: Híj is het Brood; het Brood ís Hij! In de Communie ontvangen we Jezus zelf. Als we bezoek krijgen, praten we met ons bezoek. Zo is het ook de bedoeling, dat we met Jezus in gesprek gaan als we de Communie ontvangen hebben. Alles kan met Hem besproken worden: vreugde en verdriet, zorgen en verlangens, fouten die gemaakt zijn en beslissingen die genomen moeten worden, examens die aanstaande zijn. Je eigen situatie, (klein)kinderen, de moeilijkheden van de ‘oude dag’ en ook het wereldtoneel. Vertellen we Hem waarvoor we dankbaar zijn of bang. Jezus is overal in geïnteresseerd. Zo kan een echte en hechte band met Hem groeien – en dat is ook wat de Heer graag wil. Daarom is er ook dat aloude en nog steeds geldende gebod: de Dag des Heren heiligen! De zaterdagavond/zondag wordt geheiligd door op bezoek te gaan bij de Heer in zijn huis, dat de Kerk is. In 2022 kunnen we communiceren via de mobiel, app en e-mail, maar het prettigste contact is en blijft toch het lijfelijk bij elkaar zijn. De Communie is dat lijfelijk contact met Jezus!

Als we niets voelen, niets merken van zijn aanwezigheid, toch ‘gewoon’ doen: het is een weg waarop – als we doorlopen – de mooiste bloemen te zien zijn. Gelóof het! Het is de ervaring van zoveel mensen door de eeuwen heen.