Voedselbank Vasten 2023

Voedselbank Vasten 2023

Lieve lezers, vandaag, zondag 19 maart, beginnen we aan de vierde week van de 40-daagse Vasten. We hebben dus nog even te gaan. We hebben nog ruimschoots de tijd om goed te doen. En goed doen in de Vasten is niet alleen minder eten en drinken, meer en beter bidden en in de heilige Schrift, de Bijbel, lezen, maar ook goede werken doen, werken van Barmhartigheid.

Een daarvan is de hongerigen voeden … bijvoorbeeld via de voedselbank. De dozen daarvoor staan op de achterste banken in onze kerk. De komende weken kunnen nog houdbare producten naar de kerk worden gebracht. Mocht de kerk overdag dicht zijn, dan kun je de voedingswaren in de Mariakapel zetten of even aanbellen bij de pastorie.

Er zijn ook mensen, die aan de pastoor geld geven met het verzoek om zelf boodschappen te doen. Ik doe dat bij de Jumbo, aan de overkant van de kerk.

Voor de lezers van buiten de parochie, die ook aan de voedselbank willen bijdragen … je kunt ook iets overmaken op het nummer van de pastoor, dan gaat hij er inkopen van doen:

NL27 INGB 0004 0803 24 ten name van F. Domen met als vermelding “voedselbank.”