Preekje op 24-02-2021, woensdag in week 1 van de veertigdagentijd

Preekje op 24-02-2021, woensdag in week 1 van de veertigdagentijd

Openingswoord

Als ik goed geïnformeerd ben, is het Engelse woord voor ‘vasten’ afkomstig van het Duitse woord voor ‘lente’. De lente doet ons denken aan vernieuwing en aan nieuwe leven. Maar de lente doet ons ook denken aan de voorjaarsschoonmaak. Het is eigenlijk logisch dat de vastentijd vanzelf overgaat in de lente. Want tijdens de vastentijd kunnen we inventariseren hoe het met ons innerlijk is gesteld, en als we dat weten, kunnen beginnen aan de grote, innerlijke voorjaarsschoonmaak. Dan kunnen we alles wat onze relatie met Jezus en onze medemensen in de weg staat, wegdoen.

Zoals er voor een grote schoonmaak allerlei handige huishoudelijke artikelen zijn, zo is het sacrament van boete en verzoening het belangrijkste hulpmiddel voor onze innerlijke schoonmaak. In dit sacrament mogen wij – zonder bang te hoeven zijn voor verwijten – naderen tot Jezus zoals wij zijn: klein, zwak en zondig, en wie dat doet, mag de genezende kracht van Jezus ervaren, zoals de lente de grauwe winter verandert in een regenboog van kleuren. De laatste resten van onze ongehoorzaamheid jegens God doen wij weg, zodat Jezus ons een nieuw hart kan geven, een zacht hart, een hart van vlees, dat zich verheugt over zijn wetten en zijn wegen.

Het is eigenlijk logisch dat de vastentijd begint met een symbool van berouw: het ontvangen van het askruisje. Maar vasten betekent zoveel meer dan een dag lang het askruisje dragen. Er is zelfs veel meer dan onze beoefening van de vasten, onze gebeden en aalmoezen.

Wat God in ons wil uitwerken is dat wij innerlijk veranderen als wij tot Hem naderen. Vasten is niet alleen het opgeven van bepaalde zaken of het belijden van onze zonden. Het is vooral een kwestie van meer en meer op Jezus zelf gaan lijken! De mensen om Jezus heen vroegen om een teken waardoor zij zouden kunnen zien, dat Hij inderdaad de Messias was. Maar Jezus antwoordde, dat het enige teken dat zij zouden ontvangen het teken van Jona was, dat is het berouw en de bekering die plaatsvonden toen Jona preekte voor de Ninevieten.

Ook ons berouw en onze bekering kunnen voor de wereld om ons heen een teken zijn. Als wij deze veertigdagentijd ons voordeel doen met het sacrament van boete en verzoening, dan zullen wij werkelijk veranderen. Dan laten wij de mensen om ons heen zien, dat God werkelijk de macht heeft om mensen te genezen en te veranderen.

Echte verandering moet van binnenuit komen doordat wij ons door Jezus bij de hand laten nemen. Als wij strakjes de heilige communie ontvangen, laten we dan tegen Jezus zeggen: Heer, wees Gij Leidsman van mijn leven. Toon mij welke wegen ik moet gaan, vandaag en alle dagen van mijn leven.