In het kader van het jaar van Sint-Jozef … (1)

In het kader van het jaar van Sint-Jozef … (1)

Katholieke Kerk viert het Jaar van de Heilige Jozef

In het recente pauselijke document ‘Patris corde’ wordt de Heilige Jozef als voorbeeld gesteld en wordt een heel jaar aan hem toegewijd

Paus Franciscus heeft vandaag, op het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, een nieuwe apostolische brief voorgesteld met als titel: Patris corde (Met het hart van een vader). Daarin beveelt hij de Heilige Jozef aan als een bijzonder rolmodel voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Tegelijk wordt een heel jaar, vanaf vandaag tot 8 december 2021, aan hem toegewijd. De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid.

Paus Franciscus herinnert eraan dat Sint-Jozef 150 jaar geleden door paus Pius IX werd uitgeroepen tot patroon van de Kerk.

De paus schrijft in de vandaag voorgestelde apostolische brief dat deze pandemie het uitzonderlijke belang heeft duidelijk gemaakt van mensen die elke dag opnieuw veel geduld en grote hoop tonen en proberen geen paniek te zaaien, maar een groot gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Daarbij spreekt hij zijn bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, transporteurs, ordehandhavers , vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die begrepen hebben dat niemand alleen wordt gered.

Paus Franciscus kondigt een Jaar van Sint-Jozef af tot 8 december 2021 © Vatican Media

Jozef was een buitengewone figuur, maar tegelijk staat hij zo dicht bij elk van ons. Patris corde

Historisch, merkt de paus op, heeft de katholieke Kerk en het kerkelijke leergezag zich op Maria na met geen enkele andere heilige zo sterk beziggehouden als met de Heilige Jozef. Paus Pius IX riep hem op 8 december 1870 uit tot universele beschermheer van de Kerk; Leo XIII (1878-1903) beklemtoonde de relatie van deze timmerman met de wereld van de arbeid en paus Pius XII zou hem in 1955 uitroepen tot patroon van de arbeiders. Bovendien is hij het universele rolmodel voor alle vaders, omdat hij ons duidelijk maakt dat men geen vader wordt door een kind ter wereld te brengen, maar door voor dat kind op een verantwoorde manier te zorgen en het te begeleiden in zijn belangrijkste levensmomenten. Jozef is ook een voorbeeld van kuisheid, omdat hij nooit een ander dan Maria heeft willen begeren en liefhebben. Hij nodigt ons uit om anderen te verwelkomen, zonder uitsluiting, zoals ze zijn, met een bijzondere voorkeur voor de zwakken. Slechts tederheid, zoals die van Jozef, zal ons redden van de boosheid die alleen oog heeft voor de zwakheden, terwijl de barmhartige Vader ons ondanks onze gebreken tegemoet komt, ons herstelt in onze waardigheid en ons opnieuw op weg doet gaan. Te midden van de stormen van het leven leren wij dat wij niet bang moeten zijn om het roer van onze boot aan God over te laten.

Jezus heeft met Gods tederheid kennisgemaakt door Jozef, die een voorbeeld is van hoe de heilsgeschiedenis ondanks onze zwakheden tot vervulling komt. Patris corde

Daarom kondigt paus Franciscus een Sint-Jozefjaar af, waarin deze heilige nog tot 8 december 2021 speciaal zal worden herinnerd en zijn voorbeeld bijzonder moet inspireren. De viering van dit Jozefjaar kan vooral versterkt worden door bijzondere aandacht te hebben voor feestdagen, devoties en gebeden die aan Heilige Jozef zijn gewijd.

Bron: VIS/SIR/KNA

Lees de apostolische brief ‘Patris Corde’ (in het Engels).