Preekje op 18-02-2021, donderdag na Aswoensdag

Preekje op 18-02-2021, donderdag na Aswoensdag

Openingswoord

Als wij erover nadenken hoe wij iets willen redden, in de zin van bewaren, veiligstellen, dan zoeken wij een veilige plek. Wij brengen bijvoorbeeld ons geld naar de bank en ons prachtige porseleinen servies bergen wij op in een glazen kast. Maar als het gaat om ons eigen leven, lijkt Jezus Christus ons wel het tegenovergestelde te zeggen: verlies het maar, dan krijg je het weer terug.

Misschien dat Jezus Christus hier een beetje overdrijft in de hoop, dat wij het ons beter zullen herinneren. Door ons te vragen om ons leven te verliezen, verzoekt Jezus Christus ons om ons niet zo strak vast te houden aan onze eigen verlangens en plannen, zodat wij vrij zijn om zijn verlangens en plannen te omarmen. Vaak betekent dit, dat wij iets moeten opofferen om God en zijn volk te dienen, maar zien wij wat we daarbij winnen: zijn goddelijke leven komt steeds sterker in ons. En de waarde daarvan is oneindig veel groter van alles wat wij moeten opgeven.

Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om op deze manier ons leven te verliezen, vooral als het gaat om de dagelijkse keuzes waarvoor wij staan.

Voor jongere ouders is het soms aantrekkelijke om na een lange werkdag neer te ploffen op de bank en een mooie film te gaan kijken dan om een kind voor het slapengaan een verhaal voor te lezen. Of misschien zijn er mensen, die liever één keer niet op zondag naar de heilige Mis gaan om toch maar eens een keer een beetje te kunnen bijslapen en om een beetje extra vrije tijd te hebben. Of ons wordt gevraagd te luisteren naar iemand die in nood verkeert, terwijl wij eigenlijk bezig zijn met iets, dat in onze ogen heel belangrijk is.

Als wij merken, dat wij proberen ons leven te redden door aan onze eigen plannen voorrang te geven boven die van God, dan zouden wij als volgt kunnen bidden: Heer, ik heb mijn leven ooit al aan U toegewijd, maar ik wil vandaag deze toewijding hernieuwen. Ik vraag U mij met uw kracht te vullen, zodat ik altijd kan doen wat U van mij vraagt.

Wij zijn allemaal weleens geneigd om ons eigen leven te redden door onszelf op een veilige plek te verstoppen voor de eisen van onze liefdevolle God en van andere mensen. Als dat gevaar dreigt, bedenken wij dan dat wat God geeft oneindig veel waardevoller is dan wat wij proberen te redden. Niets op aarde is te vergelijken met wat God ons wil geven.