De nieuwsbrief van ’t Putje van Heiloo

De nieuwsbrief van ’t Putje van Heiloo

Aanstaande maandag zijn in heel Nederland alle basisscholen en middelbaar onderwijs weer gestart met een nieuw schooljaar. Voor veel leerlingen zal het weer wennen zijn, nieuwe leerkrachten misschien zelfs een andere school. Kortom, spannend om weer te beginnen.

Ook het seminarie van ons bisdom Haarlem-Amsterdam gaat weer beginnen. Wij mogen ons dit jaar verheugen met een mooie aanwas van studenten, seminaristen. Maar liefst  5 mannen beginnen dit studiejaar aan hun vorming en studie. Van harte wens ik hen Gods heil en zegen bij het volgen van de roepende stem van de Heer die zegt; “kom volg Mij”.

De paus roept mensen op om wanneer je voor grote veranderingen en keuzes in het leven staat je terug te trekken in de stilte om door gebed te komen tot een onderscheiding wat de weg is die je met Hem moet gaan.

Alvorens aan het studiejaar te beginnen met colleges gaan de seminaristen op retraite om in de stilte van een klooster met inleidingen maar vooral gebed en stilte zich voor te bereiden en zich aan te bieden aan de Heer. Ook Jezus trok zich regelmatig terug op een berg of een eenzame plaats om alleen te zijn en door gebed dichter bij de Vader te zijn om zo Zijn taak in de wereld op zich te nemen. Juist in de stilte kan God tot ons spreken en wij naar Hem luisteren.

Soms is daar ook moed en durf voor nodig om tot verandering te komen.

Alleen wie het voorstelbare achter zich laat maakt iets onvoorstelbaars mee.

Ook in het gastenhuis van het heiligdom, het Julianaklooster, heeft u de gelegenheid om in retraite te gaan. Regelmatig zijn er retraites welke u hier kunt volgen in de rust en de stilte van het heiligdom. Door bezinning en gebed en de dagelijkse inleidingen komt u tot verdieping van geloof en uw relatie met de Heer. Op de website van het heiligdom staat het volledig overzicht van retraites tot en met december 2023. Ook staan op de website de maandelijkse gebeds- en bezinningsdagen welke altijd op een donderdag zijn en iedere keer weer een ander thema hebben. Van harte welkom.

In de 1e lezing van zondag horen we;

“Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld, en wat voor de hand ligt kost ons nog moeite; hoe zouden we dan het hemelse verstaan? Wie zou uw wil kunnen kennen, als Gij hem het inzicht niet geeft en uw heilige Geest niet van boven zendt? Zo alleen kunnen de mensen op aarde rechte wegen gaan, leren zij kennen wat U welgevallig is en worden zij door wijsheid gered.”

Wellicht een goede aanleiding om tot geloofsverdieping en verrijking te komen door een retraite, catechese of aan een bezinningsdag deel te nemen.

Heilige pastoor van Ars, wilt u bidden en voorspreker zijn  voor onze seminaristen, dat zij net als u volharden op de weg die de Heer met hen gaat.

Onze Lieve Vrouw ter Nood, wees onze moederlijke voorspraak.

Anton Overmars pr.