Preekje op 04-06-2021, vrijdag in week 9 door het jaar 1

Preekje op 04-06-2021, vrijdag in week 9 door het jaar 1

Openingswoord

Lieve mensen, hebben wij ooit weleens ergens diep adem gehaald en vervolgens gezegd: “Wow, dit is echt goede zuurstof!” Waarschijnlijk niet. We besteden meestal weinig of geen aandacht aan dingen, die ons heel bekend zijn, hoe belangrijk ze ook voor ons leven zijn.

Soms gebeurt dit ook in het geestelijke leven. In de evangelielezing van vandaag zouden wij bijna over het hoofd zien, dat Jezus de heilige Geest noemt als Degene, die koning David inspireert om te spreken over de komende Messias. En dat zou jammer zijn, want deze heilige Geest is de ‘zuurstof’ van ons geloof. Vanaf het begin heeft de Geest actief Gods mysteries aan het volk geopenbaard, en Hij zet dit werk voort tot op de dag van vandaag.

Wanneer we de heilige Geest voor het eerst in de Bijbel tegenkomen wordt Hij beschreven als de Geest, die over de wateren zweefde (Gen. 1, 2). Dan zien we Hem in het hele Oude Testament grote mensen als Mozes en David begeleiden. We zien en horen Hem spreken door profeten als Jesaja en Jeremia. En het valt ons op dat Hij het volk voorbereid op de komst van de Messias.

Zelfs nadat Deze is gekomen blijft de heilige Geest krachtig werken. In de rivier de Jordaan openbaarde Hij aan Johannes de Doper dat Jezus de Zoon van God is (Joh. 1, 34). Hij daalde over Jezus neer en machtigde Hem om namens God te spreken (Mat. 3, 16). Na Pinksteren inspireerde Hij de apostelen om met gezag te onderrichten, te bidden om genezing en het evangelie moedig te verkondigen.

Broeders en zusters, diezelfde heilige Geest is ook werkzaam in ons leven! Hij is Degene, die de heilige Schrift in ons tot leven brengt. Hij is de innerlijke stem, die ons aanspoort om te bidden. Hij is het gefluister van Gods onweerstaanbare liefde voor ons. Hij raakt ons voortdurend in ons hart aan met de bedoeling ons dichter bij Jezus te brengen.

Misschien kunnen we vandaag toch eens een paar keer diep ademhalen, net als we weleens bij de dokter moeten doen. En als onze longen zich dan met zuurstof vullen, laten wij God dan vragen om ons met zijn Geest te vullen. En als wij uit adem en, herinneren wij ons er dan aan dat de heilige Geest net zo dicht bij ons staat als de lucht die wij in- en uitademen.

Bedanken wij Hem voor de leiding, die Hij ons geeft, óók in het leven van onze dierbaren. Doen wij dit een paar keer. Misschien dat de Geest ons helpt om ons wat vrediger te voelen en meer verbonden met God. Bedenken wij, dat de heilige Geest heel de dag bij ons is, in ons. Wij zijn een heilig vat van de Heer!