Jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de PCI – voor de laatste keer Simon van der Gulik

Jaarlijkse toespraak van de voorzitter van de PCI – voor de laatste keer Simon van der Gulik

Goede morgen, beste medeparochianen. Mag ik mij even voorstellen, ik ben Simon van der Gulik, voorzitter van onze PCI, de Parochiële Caritas Instelling.

Wij proberen, naar het voorbeeld van Jezus Christus, vorm te geven aan de christelijke dienst van zorg en solidariteit ten dienste van mensen in nood.

Wij doen dat onder andere door het organiseren van acties voor de voedselbank met Kerstmis en Pasen en wij verzorgen ook kledingbonnen. Het Platform Armoedebestrijding krijgt van ons elk jaar een vaste bijdrage. Tevens verlenen wij steun daar waar de nood hoog is. Wij geven geen geld, maar betalen wel voor bijvoorbeeld boodschappen.

Wij zijn een parochiële caritas instelling, dat betekent dat wij er dus ook voor onze eigen parochianen zijn. Mochten er onder u parochianen zijn, of mensen kennen, die op de een of andere reden hulp nodig hebben, schroom dan niet onze hulp in te roepen. Een papiertje met telefoonnummer en de tekst “PCI” in de brievenbus is genoeg. Natuurlijk gaan we hier discreet mee om.

En als wij u zelf niet kunnen helpen dan kunnen wij u mogelijk met een verwijzing naar andere instellingen verder helpen.

In 2022 leefden 800.000 mensen onder de armoedegrens. Dat is ongeveer gelijk aan het inwoneraantal van Utrecht, Eindhoven en Den Helder, meer nog dan alle bezoekers van de voetbalwedstrijden van de Keuken Kampioen divisie en ere divisie bij elkaar in een weekend. In 2023 is dat opgelopen naar 1.000.000 mensen, het inwoneraantal van Rotterdam. Volgend jaar loopt het op naar 1.300.00 mensen, Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Dijk en Waard. Deze armoede vertaalt zich onder anderen naar een instelling als de voedselbank. Inmiddels beginnen de zogenaamde middeninkomens zich hier ook al aan te melden. Ongeveer 7 % van de kinderen gaat zonder ontbijt naar school, daar zijn inmiddels schoolmaaltijden voor opgezet. Op middelbare scholen lopen meisjes rond die zich geen spullen voor hun dameshygiëne kunnen veroorloven. Tegenwoordig worden die op scholen gratis verstrekt. Deze maatregelen zijn echter geen oplossing, zij bieden verlichting. Dat is ook het enige dat het PCI kan doen, verlichting brengen. Buiten je schuld om in de armoede terecht komen is geen schande, anderen moeten zich schamen dat het zover moest komen.

Het doel van de PCI is mensen te helpen, maar dat kan de PCI natuurlijk niet alleen. Wij werken samen met organisaties als het Platform Armoedebestrijding en Schuldhulpmaatje.

Daar is geld voor nodig en daarvoor wil ik een beroep op u doen.

Helpt u alstublieft de PCI met de armoede te verlichten met een bijdrage, alle beetjes helpen.

Mede namens de mensen die wij kunnen helpen nu en in de toekomst bij voorbaat hartelijk dank.