Waarom vieren we dat Maria moeder van God is?

Waarom vieren we dat Maria moeder van God is?

Op 1 januari vieren wij in de liturgie het feest van Maria, Moeder van God. Deze dag wordt ook gevierd onder de naam Besnijdenis van de Heer. Het is een verplichte feestdag voor katholieken in Nederland, wat betekent dat het bijwonen van de H. Mis verplicht is (hoewel van de Misverplichting soms om verschillende redenen door de bisschop wordt gedispenseerd; bij twijfel, informeer bij uw parochie).

Moeder Maria

Het gebruik van het woord “hoogfeest” is hier een benaming die gebruikt wordt voor bepaalde dagen van de liturgische kalender van de Kerk. Hoogfeesten zijn van de liturgische vieringen het hoogste in rang, hoger dan feestdagen of gedenkdagen. Door een feest te vieren dat gewijd is aan het moederschap van Maria, benadrukt de Kerk het belang van haar rol bij de menswording en het leven van Jezus, en benadrukt zij dat Onze Lieve Heer zowel waarlijk menselijk als waarlijk goddelijk is.

Waarlijk God en waarlijk mens

Dat Jezus zowel menselijk als goddelijk is, is iets wat christenen vandaag de dag als vanzelfsprekend beschouwen. Maar in de begintijd van de kerk werd over dit geloofspunt hevig gediscussieerd. In 431 na Christus, tijdens het Concilie van Efeze, werd de titel “Maria Moeder van God,” in het Grieks “Theotokus,” verdedigd en vastgelegd tegen de ketterij van Nestorius. Nestorius, bisschop van Constantinopel, weersprak de titel van “Theotokus” door te beweren dat de Goddelijke en menselijke naturen van Christus maar losjes verenigd waren, en dat Maria alleen de moeder was van Zijn menselijke deel.

Klik hier om verder te lezen.