Preekje op 22-09-2020, dinsdag in de 25e week door het jaar 2

Preekje op 22-09-2020, dinsdag in de 25e week door het jaar 2

Broeders en zusters, welkom. Het refrein van de tussenzang van vandaag luidt: “Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden”.

Sommige mensen zullen van zichzelf denken, dat zij niet zo veel wijsheid en kennis van bepaalde zaken hebben. Dat kan zijn, maar er is een eenvoudige wijsheid, die de belangrijkste is. En dat is: altijd willen proberen te doen wat God van ons vraagt.

Jezus zegt in het evangelie, dat zijn moeder en zijn broeders die mensen zijn, die het woord van God horen en ernaar handelen.

Mensen, die in hun auto een navigatiesysteem als TomTom hebben, hebben weleens de ervaring gehad, dat het systeem zich kan vergissen. Wij rijden met onze auto ergens naartoe. We hebben wel een idee van hoe de route is, maar ja, we hebben het apparaat, pas gekocht, dus is het leuk om te kijken hoe het werkt. Maar opeens zegt de TomTom, dat wij van snelweg moeten wisselen. Ons overvalt een twijfel: moeten we doen wat de TomTom zegt of moeten wij onze eigen inzichten volgen. We willen niet eigenwijs zijn, dus gooien we het stuur om, de ene snelweg af en de andere op. Maar even later denken we: O, hadden we dat nu maar niet gedaan. Dit kost ons vijftien minuten extra. Dat komt ervan als wij slaafs luisteren naar een apparaat.

Iets dergelijks kan ook gebeuren in het luisteren naar het Woord van God. Toen Jezus sprak over mensen, die naar het Woord van God luisteren, had Hij het niet over een slaafse gehoorzaamheid. Wij zijn geen apparaten, die geprogrammeerd zijn om blindelings te gehoorzamen. Een dergelijke houding kan ons een gevoel van leegte opleveren. Naar de letter doen wij dan misschien alles goed, maar toch voelen wij ons niet gelukkig. Jezus doelt op een nieuw soort gehoorzaamheid, een die inhoudt, dat wij ons hart en hoofd gebruiken en ook onze instemming en onze wilskracht.

Dit soort gehoorzaamheid kunnen wij leren als wij de stem van God in ons hart herkennen. Het is een gehoorzaamheid, die flexibel is en persoonlijk, die niet star vasthoudt aan ieder detail van de wet. Denken wij bijvoorbeeld aan de keer, dat Jezus een overspelige vrouw vergaf, terwijl de wet eigenlijk bepaalt, dat zo’n vrouw gestenigd moet worden. Of die keren, dat Jezus zieken genas op de sabbat. In dergelijke gevallen luisterde Jezus niet naar de wet van Mozes, maar toonde Hij een nieuwe benadering: die van de wet van de liefde.

Vandaag komen wij misschien ook in de gelegenheid om deze wet van liefde te volgen. Misschien staan wij te popelen om met een bepaald iemand eens een flinke discussie aan te gaan over een zeker politiek of sociaal thema, maar de heilige Geest van God maant ons aan te zwijgen en om liefdevol bij die persoon aanwezig te zijn. Misschien zouden wij iemand willen negeren in het kader van de evangelische oproep, dat wij het stof van onze voeten moeten afschudden als mensen niet luisteren, maar diep in ons hart voelen wij, dat wij ons toch weer moeten openstellen. Soms zal het moeilijk zijn om dit soort influisteringen te volgen, maar het is wel de moeite waard. Iedere keer, dat wij naar Jezus luisteren zullen wij meer op Hem gaan lijken.