Australische voorgangers keren zich tegen vaccinatiepas

Australische voorgangers keren zich tegen vaccinatiepas

Bijna drieduizend voorgangers van kerken in Australië roepen premier Scott Morrison op geen vaccinatiepaspoort in te voeren. Zo’n coronaprikbewijs leidt volgens de predikanten tot een ethisch onaanvaardbare tweedeling in de samenleving.

De Australische premier Scott Morrison krijgt een prik tegen corona, februari 2021

De Australische premier sprak zich vorige week uit voor de invoering van een vaccinatiepas voor bijvoorbeeld reizen en evenementen. Hij zei erbij dat dit niets met ideologie te maken heeft. Voorgangers van uiteenlopende kerkelijke richtingen – protestants, rooms-katholiek en evangelisch – denken daar anders over. Een open brief aan de Australische premier, een door drie baptistenpredikanten opgestelde ‘Ezekiel Declaration’, is inmiddels door ruim 2800 kerkelijke voorgangers ondertekend.

In de brief staat dat een vaccinatiepaspoort vreselijke gevolgen voor het land zal hebben. Ze citeren de Nederlandse staatsman en theoloog Abraham Kuyper (1837-1920), die zich bij de bestrijding van de pokkenepidemie keerde tegen het zogenoemde ‘pokkenbriefje’ – een vaccinatiebewijs dat nodig was om halverwege de negentiende eeuw naar school te mogen. Kuyper waarschuwde voor de gevolgen van gewetensdwang door overheden. Onder druk van de christelijke politieke partijen werd die verplichting in 1857 afgeschaft, omdat het in strijd zou zijn met de gewetensvrijheid.

Lees verder in het Nederlands Dagblad