Preekje op 30-03-2021, dinsdag in de Goede Week

Preekje op 30-03-2021, dinsdag in de Goede Week

Openingswoord

In het evangelie van vandaag zullen wij horen hoe het goede en het kwade tegelijkertijd actief zijn. Jezus is bezig, maar ook Judas is in de weer. Maar hoe machtig ook het kwade lijkt, het goede, of beter gezegd de Goede, Jezus Christus, zal uiteindelijk overwinnen. Hij vraagt ons vertrouwen in Hem te hebben, ook tijdens deze voor de Kerk zo moeilijke tijd. Het zal uiteindelijk allemaal goed komen, zeker weten.

Jezus had van zijn hemelse Vader een prachtige missie gekregen, maar omdat Hij een echt mens was zal Hij ook weleens een keer hebben zitten nadenken over die prachtige missie, die zo vol gevaren was.

Dertig jaar lang heeft Hij als timmerman bij zijn moeder een tamelijk rustig leventje geleid in het bezette Israël. Daarna trok Hij drie jaar lang door het land, preekte en diende God en de mensen. Uiteindelijk werd Hij vermoord. De duivel zal Hem echt weleens hebben bekoord met de gedachte, dat het allemaal voor niets was, dat deze tijd tekort was voor alles wat Hij moest en wilde bereiken. En kijk nu eens naar wat voor een mensen Hem moesten helpen: vissers, tollenaars, prostituees, grotendeels niet opgeleide mensen, in de ogen van de wereld onbelangrijk.

Als alles inderdaad alleen van de mens zou afhangen, zou de Kerk er inderdaad slecht voor staan. Maar zo is het niet! Daarom is het zo belangrijk dat wij onze ogen gericht houden op Hem, die uiteindelijk alle touwtjes in handen heeft, Hij die alle kennis heeft en wijsheid en begrip. Het is niet zo, dat het op het einde van deze week plotseling allemaal uit de hand loopt, misloopt. Zijn hemelse Vader heeft alles onder controle. Zijn goddelijke plan gaat misschien ons begrip te boven, maar geloof het maar: Hij heeft een plan en het is volmaakt.

De joden hadden een bepaald plan of beter gezegd een bepaalde verwachting: een Messias, die alle Romeinen het land uit zou zetten. Maar de hemelse Vader kwam met Iemand voor de dag, die licht zou brengen in de duisternis. Dat wil zeggen: de duisternis zou blijven, er zullen altijd mensen zijn, die het kwade doen. Maar te midden van dat kwaad zou de Messias, en allen die Hem volgen, schitteren als een licht. Door zijn licht hoopt de Messias steeds meer mensen naar zich toe te trekken, een steeds groter volk om zich heen te verzamelen. God had inderdaad de joden begunstigd, hen beloofd, dat Hij de stammen van Israël weer zou verzamelen, maar nu is Hij bezig een nieuw Israël te verzamelen, de Kerk, het wereldwijde nieuwe volk van God.

Zelfs als wij de gebeurtenissen gedenken waarin zijn getrouwen Hem hebben verraden, verloochend en in de steek gelaten, als wij bedenken hoezeer de weg van God afwijkt van wat wij, mensen, hadden verwacht, dan mogen wij nog hieraan denken: de macht van God en zijn glorie en zijn overwinning zijn volmaakt. Verwarring, ontrouw, onrust en zelfs de dood kunnen de plannen van God niet doorkruisen. Hij is sterker en wijzer en meer creatief dan alles en iedereen, die zich tegen Hem verzet. De gebeurtenissen van de Goede Week zijn misschien verwarrend, verontrustend, maar hoeven ons niet te ontmoedigen, want het Koninkrijk en de macht en de glorie komen toe aan God alleen. Zijn volmaakte plannen eindigen altijd met een overwinning. Hernieuwen wij vandaag ons vertrouwen op Hem.