Overweging op 01-05-2021, 5e zondag door het jaar B, in de tehuizen, door Jannie Ligthart

Overweging op 01-05-2021, 5e zondag door het jaar B, in de tehuizen, door Jannie Ligthart

Openingswoord

Beste medegelovigen. Welkom in deze Woord en Communieviering in het weekend van de 5e zondag van Pasen. Vandaag worden wij aangesproken als ranken van de ware Wijnstok, Jezus.  Een Wijnstok noemt Jezus zichzelf. En tevens spreekt Hij de hoop uit dat ons leven, geënt op het zijne, vruchtbaar zal zijn,  dat wij, met Hem verbonden, zullen bijdragen aan vriendschap en vrede om ons heen. Hij drukt ons op het hart: “Blijf in Mij, dan blijf Ik in u”. Wat dat ‘blijven in’ betekent,  maakt de eerste lezing  ons duidelijk: “Van harte geloven én elkaar liefhebben.”

Omdat we nog vaak tekort schieten in ons verbonden weten met Jezus, we daardoor te kort schieten in doen en laten maken wij het even stil in onszelf en bidden we samen de schuldbelijdenis, om de Heilige Communie waardig te kunnen ontvangen.

Overweging

Lieve medegelovigen. De twee Johanneslezingen van de vijfde zondag van Pasen, brengen ons in contact met Gods onvoorwaardelijke Liefde voor ons. Johannes spoort ons aan om vanuit Gods Liefde, er te zijn voor onze medemens.

Johannes zegt: ” is het niet heerlijk dat er zo veel van je gehouden wordt en dat je nooit veroordeelt zult worden als je Gods geboden naleeft.” Ieder mens heeft zijn zwakke kanten en momenten waarop het niet lukt om te leven, te reageren op het leven, zoals God het bedoelt. Door Gods Liefde zijn wij vrije mensen, die geen angst hoeven te hebben, omdat we onszelf minderwaardig voelen, en het ons niet lukt om altijd even liefdevol te zijn. Om vrije mensen te zijn is het wel nodig dat we van harte geloven in Gods zoon Jezus Christus en dat we elkaar liefhebben zoals Hij ons dat opgedragen heeft. En, zo staat er op het eind van de eerst lezing: Wie Mijn geboden onderhoud, blijft in God en God blijft in hem.

En het Evangelie volgt hier prachtig op. Het beeld van de wijngaard is het plaatje waarmee Johannes, Jezus iets duidelijk laat maken aangaande Gods liefde.  In de winter zien we knoestige stokken, maar in het voorjaar is er een uitbundig uitlopen van tak en blad. Alles zou overwoekeren wanneer er niet ingegrepen werd. Er moet weggesnoeid worden in de wijngaard. Anders gaat alle energie en voedsel op in het blad en niet in de vrucht. En er moet gemest worden, anders raakt de grond op den duur uitgeput. Alles is met  elkaar verbonden, los van de stok kan de rank niet overleven, ze verdort.

Verbondenheid. Je zou kunnen zeggen dat het in de lezingen van vandaag over verbondenheid gaat.  In de brief van Johannes is er die alles verbindende liefde, die bijna hartstochtelijke oproep van de schrijver om met elkaar, de Liefde van Jezus Christus in de wereld te laten zien. Kinderen, hebt elkander lief! Bij dat alles is Christus de verbindende link. Verbondenheid van de Vader met Jezus, van de  Vader met zijn schepselen, van Jezus met ons, en dit in een wederkerende balans.

In het evangelie, in het beeld van de wijngaard, worden wij de ranken genoemd, verbonden met de wijnstok Jezus. Wij christenen zijn niet bedoeld om alleen maar rank te zijn, uitbundig groen, maar zijn vooral bestemd om vrucht te dragen. Daartoe worden we gesnoeid, beproefd en gevormd, door Gods woord, door het levensvoorbeeld van Jezus. En dat alles loopt uit op een wereld van geluk.

Zonder verbondenheid gaat het niet. Het is een verbondenheid die vrij maakt.

Een christelijk mens heeft het nodig om in verbondenheid te leven met God, de heilige Drie-eenheid.  Ons verbonden voelen met Jezus moet beleefd worden in het luisteren naar Zijn boodschap, ons door zijn Woord laten zeggen hoe te leven. Het moet beleefd worden in een biddend samenzijn zoals nu.

Om vrucht te dragen in de wijngaard van onze Heer, moeten wij ons verbonden weten met God en onze medemens. En het weten dat we met Hem verbonden zijn, is niet voldoende. Er is interactie nodig willen wij als rank, aan de wijnstok die  Jezus is, vruchten voortbrengen. Vruchten van medemenselijkheid, barmhartigheid, liefde, rechtvaardigheid etc..

Vrucht dragen, ter ere van onze Schepper kan, als we verbonden zijn met God. Gods Liefde is onze Bron. Met die Liefdesbron zijn wij verbonden tijdens de vieringen, het ontvangen van de sacramenten, ons dagelijks gebed. Gods Liefde, Zijn genade ons steeds weer gegeven, helpt ons de vruchten, die wij na streven te laten rijpen. Zo werken wij, in de wijngaard van de Heer, aan Gods Koninkrijk op aarde. Amen.