Paastriduüm

Paastriduüm

Het Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht.

Bij de avondmis van Witte Donderdag begint het zogenoemde Paastriduüm, oftewel het Driedaagse Paasfeest, waarin lijden, dood en verrijzenis van Christus worden herdacht. Het hoogtepunt van het Driedaagse Paasfeest wordt gevormd door de Paaswake.

Geschiedenis

Historisch gezien vallen er in de paasviering verschillende perioden te onderscheiden. In de eerste drie eeuwen bestond de viering uit een periode van vasten, die werd besloten door een nachtwake. Het paasfeest was met name lijdensherdenking, waarin de viering van de Verrijzenis echter niet ontbrak. Van een driedaags paasfeest was nog geen sprake.

Lees verder bij KRO/NCRV