Preek op 18-02-2024, 1e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Preek op 18-02-2024, 1e zondag van de Vasten, jaar B, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Broeders en zusters, hier aanwezig en de mensen, die via de livestream met ons meevieren, welkom op deze eerste zondag van de Vasten. Het evangelie spreekt over de beproevingen van Jezus Christus in de woestijn.

Wij allemaal hebben op school gezeten. We hebben proefwerken gemaakt. Weten wij het nog? De spanning als de vragen op het bord werden geschreven of op een blaadje werden uitgedeeld? Gauw even doorlezen. Een eerste indruk opdoen. Sommige antwoorden weet je goed, bij andere moet je even nadenken: hoe zat het ook alweer?

Voor de ouderen is het al weer lang geleden. Kinderen en jongeren weten maar al te goed hoe het is om op de proef gesteld te worden. Niet alleen op school, maar ook bij zwemles, het rijexamen, enz.

Eigenlijk is héél ons leven één grote proef. Soms gebeuren er fijne dingen. Die zijn niet moeilijk te aanvaarden, maar soms gebeuren er minder leuke dingen of zelfs heel erge: ontslag, ziekte, een gebroken relatie of de dood van een dierbare.

Het lukt ons niet altijd om ons aan het leven over te geven. Dan komen wij in opstand. Dan maken wij het voor onszelf en voor anderen nog erger dan het al is. Dan dragen wij bij aan onvrede, terwijl Jezus Christus wil, dat wij altijd en overal vrede proberen te brengen.

Vragen wij vergeving voor de keren, dat wij de vrede niet wisten te bewaren. Weten we, dat God wel altijd van ons is blijven houden, omdat we het in ieder geval hebben geprobeerd.

Openingsgebed

Laat ons bidden. Almachtige God, leer ons in deze veertigdagentijd met meer toeleg en vroomheid het evangelie te beleven, en beter te begrijpen, dat wij niet leven van brood alleen, maar van elk woord, dat Gij ook spreekt in deze tijd. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon … Amen.

KinderWoordDienst en TienerWoordDienst

Preek

Wij hadden het over de beproevingen van het leven. Het is niet God, die erge dingen laat gebeuren. Nee, sinds de zondeval van de eerste mensen, Adam en Eva, hoort het kwaad bij het leven. Het gebeurt in ieder mensenleven. Bij de een wat meer dan bij de ander, maar niemand kan eraan ontsnappen.

De zonde, broeders en zusters, heeft de mensheid verzwakt. Wij stellen grenzen aan onze liefde voor God en voor mensen. Sommige mensen hebben meer liefde voor zichzelf. Zij gunnen een ander niet dat hij het beter heeft dan zij.

Het kwaad in de wereld is echt kwaad. Het zal uiteindelijk door Onze Heer Jezus Christus allemaal overwonnen worden, maar nu het er nog is: God kan zelfs uit het kwade iets goeds te voorschijn laten komen. Wie een beetje ongeduldig van karakter is, kan zijn voordeel doen met mensen, die hem soms het bloed onder de nagels vandaan halen. Je kunt dan je geduld oefenen. Het kan sterker worden dankzij de fouten van een ander. Je geduld kan een beetje gaan lijken op het geduld van God.

Wie dikwijls praat over een ander, kan zich oefenen in het zwijgen; kan proberen het gesprek een positieve richting te geven. Wie geneigd is gauw de moed op te geven, kan proberen meer optimistisch te worden en het goede in de dingen te zien en door te gaan.

Maar, lieve mensen, er zijn krachten die ons proberen te ontmoedigen, die ons zelfs proberen over te halen zelf ook het kwaad te doen.

Wij hoorden in het evangelie van vandaag hoe Onze Heer Jezus Christus door de Geest naar de woestijn werd gevoerd … om door de duivel op de proef te worden gesteld.

Veel mensen van buiten de kerk hebben moeite met het geloof in God. Zelfs katholieken twijfelen weleens als het gaat om de vraag of er nu wel of geen hemel is. En over geloven in een duivel, een kwade macht naast de goede macht van God en de engelen, daar hoor je weinig mensen over spreken. Voor mijzelf is het bestaan van de duivel in zekere zin een troost: mensen zijn uit zichzelf niet zo kwaad, dat ze moorden en andere erge zaken doen. Ze worden ertoe gebracht, verleid, door de duivel, die handig gebruik maakt van hun zwakheden.

De duivel, de satan, was oorspronkelijk een goede engel. Hij had en heeft bepaalde talenten. De ene engel heeft het talent om vrede te brengen. De andere om mensen zorg te laten dragen voor elkaar.

Maar ook de engelen moesten een proef ondergaan. En toen zij hoorden, dat zij op gegeven moment ook mensen moesten gaan dienen, wilden niet allen dat doen. Sommigen voelden zich daar misschien te goed voor. En er kwam strijd in de hemel, zoals er nu nog steeds strijd is op de aarde. Het kwaad lijkt soms sterker, maar het is zwakker. In de hemel blijkt dat vlugger dan op de aarde. Daarom werden de engelen, die God niet wilden volgen, meteen van hun troon gestoten. En zij werden op de aarde geworpen.

Het grote probleem is nu, dat de duivels vol haat zijn jegens God. Zij zijn hun licht kwijtgeraakt. En zij zijn jaloers op de mensen, die nog wel dat eeuwige licht in zich dragen. Zij willen ons dat licht afnemen. Als zij God zelf niet kunnen kwetsen, dan proberen zij Hem te raken in zijn kinderen, in ons. De duivel, die bijvoorbeeld het talent had om vrede te brengen, gebruikt het nu om onvrede te veroorzaken. Zo is er heel veel onenigheid tussen bijvoorbeeld Rusland en de westerse landen, en de duivel maakt daar handig gebruik van, misbruik.

Beste medegelovigen, het begon al met Adam en Eva. Gehoorzamen wij of gehoorzamen wij niet? Zíj lieten zich niet leiden door hun verstand, dat hun zei: Kijk eens naar al die prachtige dingen, die je van God hebt gekregen, maar zij lieten zich leiden door hun hebzucht: nóg meer, nóg beter. Zij wilden geen dankbare kinderen zijn, maar zelfstandige mensen, die zelf uitmaakten wat goed is en wat kwaad. Nu, dan moesten zij het maar zelf uitmaken. God trok zich bescheiden terug en toen ervaarden de mensen wat zij uit zichzelf zijn: stof en as. Maar toen was het te laat. Te laat voor deze wereld, maar niet te laat voor Gods wereld.

De vastentijd, beste medegelovigen, is een aanbod van God om door oefening sterker te worden in geloof, hoop en liefde. Daardoor zal onze wereld toch nog iets van zijn glans kunnen terugkrijgen. En sowieso wacht ons, als God onze goede wil ziet, de glans van het eeuwig leven.

Wij zien in onze wereld de goede machten. Wij zien ook duidelijk de kwade machten. Die twee elkaar bestrijdende partijen zijn er ook in de andere wereld. Het is eigenlijk dezelfde strijd. Realiseren wij ons, dat er kwade machten zijn, die ons en de vrede in de wereld bestrijden. Denken wij er nog meer aan, dat God aan onze kant staat. Wij zullen overwinnen. Maken wij ons wel sterk door te bidden en te vasten. Doen we iets extra’s. Dan gaan de Kerk en de wereld misschien toch een beetje mooier worden. Amen.