De nieuwsbrief van Beauraing november 2020

De nieuwsbrief van Beauraing november 2020

Het leven van het heiligdom

Het leven van het Heiligdom, dat naar gewoonte zo spannend is tijdens de zomer, was de laatste maanden heel stil. Maar zelfs indien de grote groepen om reden van coronavirus niet konden  komen bidden in Beauraing, toch hebben de bubbels en de individuele bedevaarders talrijke genaden ontvangen. De Heilige Maagd ging anders te werk en zij die er getuigen van geweest zijn, kunnen niet anders dan dank u te zeggen voor al de spirituele parels die zij in de harten hebben zien neerleggen.

De nieuwe uurroosters, met meer tijdens de namid­dag georganiseerde gebedstijden, hebben meerde­ren toegelaten langer te genieten van de door Maria bezochte plek. Aangemoedigd om er te blijven, en gedragen door het gebed van de broeders, hebben zij er troost, hulpbronnen om vooruit te gaan en vreugde gevonden. ‘s Zondags werd een zeer gevarieerd pro­gramma aangeboden, met Mariatijden, lofuitingen, eucharistievieringen en het lof vóór de meidoorn na de tot 18.30 uur voortgezette aanbidding. Elkeen kreeg de mogelijkheid om zijn dag te plannen ten einde vie­ringen, maaltijden, ontspanning, het gemeenschap­pelijke en het individuele gebed met elkaar te doen afwisselen. Meerdere mensen hebben gezegd heel blij geweest te zijn met dit geheel aan mogelijkhe­den. Het lof van 18.30 uur werd in het bijzonder zeer … Lees hier verder.