Preekje op 20-04-2021, dinsdag na de 3e zondag van Pasen

Preekje op 20-04-2021, dinsdag na de 3e zondag van Pasen

Openingswoord

In het evangelie zijn de Joden in gesprek met Jezus over het brood uit de hemel dat hun vaderen in de woestijn aten. Maar Jezus verklaart dan dat dat niet het echte brood uit de hemel was, nee, Hijzelf is het werkelijke brood uit de hemel. Wie dit hemelse brood eet zal nooit meer honger krijgen en wie in Hem gelooft zal nooit meer dorst krijgen.

Er worden op televisie zoveel middeltjes aangeprezen waardoor je er beter gaat uitzien, je beter gaat voelen, maar er kan natuurlijk maar één middel het beste zijn, en dat is dit hemelse Brood, het Lichaam van Jezus. Mensen die leven door Jezus en met Jezus en in Jezus zijn mooie mensen, lieve mensen, goede mensen.

Stellen wij ons ook vandaag weer helemaal open voor de komst van Jezus in Woord en in Sacrament.

Af en toe hoor je mensen weleens spreken over iemand, die een mooie dood is gestorven. Sommige mensen vinden een mooie dood een dood, die heel plotseling kwam: de overledene heeft geen pijn hoeven te lijden. Andere mensen beschouwen het rustig sterven in het eigen bed, na van iedereen afscheid te hebben genomen, en na vrede met God te hebben gesloten, als een mooie dood. Dat klinkt niet verkeerd.

De dood van de heilige Stefanus was op een andere manier een mooie dood. Het is alles behalve prettig als er stenen op je neerkletteren totdat al je organen het begeven. Maar de dood van de heilige Stefanus was mooi, omdat hij stierf op de manier van Jezus.

Niet alleen werd hij net als Jezus vals beschuldigd van godslastering en werd hij net als Jezus vermoord buiten de muren van Jeruzalem, en ook niet alleen omdat hij uiteindelijk een visioen kreeg van de Mensenzoon, staande aan de rechterhand van God, het was vooral een mooie dood, omdat hij aan het bidden was toen de stenen op hem neerregenden. Hij beval zijn geest bij Jezus aan, zoals Jezus zelf zijn geest bij de Vader aanbeval en hij volgde Jezus na door vergeving te vragen voor zijn moordenaars.

Het is maar op één manier mogelijk om zo te kunnen sterven en dat is dat iemand is vervuld van de heilige Geest van God. Vanaf het allereerste moment dat de heilige Stefanus het evangelie aanvaardde was de heilige Geest in hem aan het werk, veranderde hem, maakte hem sterker, deed hem steeds meer op Jezus lijken. Dit is het geheim van zijn christelijke leven en zijn christelijke sterven.

Dat Stefanus steeds meer op Jezus ging lijken, laten wij dat vandaag beschouwen als een oproep van God aan ons om Stefanus daarin na te volgen. Ongeacht wat er nu speelt of wat er nog allemaal gaat gebeuren nodigt God ons uit om de heilige Geest aan te roepen. Hij wil ons vandaag helpen om in ons spreken en denken en doen en laten weer wat meer op Jezus te gaan lijken. Hij wil ons helpen om te kiezen voor de heiligheid in plaats van voor de zonde op een manier die wij tot nu toe nog niet voor mogelijk hadden gehouden.

Vragen wij om de komst van de heilige Geest. Houden wij onze oren en onze ogen open. Dan zullen wij merken, dat Hij in ons aan het werk is.

Denken wij er aan: de heilige Geest wil ook voor ons doen wat hij deed voor Stefanus. Laten wij Hem dus zoeken, naar Hem luisteren en zijn leiding volgen. Op deze manier zal ook ons leven en ons sterven voor God iets heel moois worden.