Preekje op 10-02-2021, woensdag in week 5 door het jaar 1

Preekje op 10-02-2021, woensdag in week 5 door het jaar 1

Openingswoord

Jezus zegt, dat niets wat van buiten af in de mens komt, hem kan bezoedelen, maar wat uit de mens komt, dat kan hem bezoedelen.

Er is een gezegde: “Je bent wat je eet” en dat is een variant van een oud Frans spreekwoord: “Vertel me wat je eet en ik zal je zeggen wat je bent.” De moderne wetenschap zal zeggen, dat dat waar is in voedingtechnische zin. Sommige geschiedkundigen geloven, dat een gezegde als dit ook deel uitmaakt van de geestelijke fundering van de Joodse spijswetten.

Een deel van deze spijswetten bepaalt, dat het joodse volk alleen het vlees van bepaalde herkauwende dieren mogen eten, dieren, die voor het grootste deel plantaardig voedsel eten. Deze herkauwers worden beschouwd als koosjere dieren. Het zijn gedomesticeerde dieren, die geen roofzuchtig karakter hebben. De gedachte was – en is misschien nog steeds – dat mensen door het eten van deze zachtaardige dieren iets van hun zachtmoedigheid zouden binnenkrijgen. Op dezelfde manier zou het zich onthouden van het eten van het vlees van roofzuchtige dieren ervoor zorgen, dat men minder agressiviteit in zich zou krijgen.

Deze Joodse spijswetten hebben dus een nobele achtergrond. Waarom maakt Jezus dan nu een uitzondering? Misschien dat een deel van het antwoord te vinden is in de rigoureuze manier waarop sommige joden deze wetten volgden en er zich ook trots op beriepen. Jezus berispte hen, omdat zij zo veel zorg droegen voor het voedsel, dat zij tot zich namen, terwijl zij maar weinig aandacht besteedden aan hun woorden en daden, zaken die hen en de mensen om hen heen werkelijk onrein konden maken. Hij wilde, dat zij meer zorg zouden dragen voor hun woorden en daden.

Het evangelie van vandaag biedt ons de gelegenheid na te denken over onze eigen keuzes. Besteden wij erg veel aandacht aan de buitenkant, aan hoe rigoureus wij bepaalde tradities volgen? Of houden wij ons oog meer gericht op de binnenkant, onze woorden en gedachten, ons doen en laten, zodat wij op de wereld om ons heen eerder een positieve dan een negatieve invloed hebben?

Op een genadige manier biedt God ons een oplossing: door Jezus te ontvangen in de heilige Communie kunnen wij zijn goddelijke aanwezigheid in ons opnemen kunnen wij onze woorden en gedachten, ons doen en laten, door Hem laten heiligen. Hij kan ons hart van gedaante veranderen, ons optillen uit de zonde. Vragen wij Hem, dat wij steeds meer één worden met Hem, zodat wij rein kunnen worden, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van ons leven.

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van de heilige maagd Scholastica. Scholastica was de zuster van de heilige Benedictus en werd omstreeks 480 te Nursia in Umbrië geboren. Samen met haar broer wijdde zij zich geheel aan God. Zij volgde Benedictus naar Monte Cassino, waar zij omstreeks 547 stierf.