Preekje op 12-05-2021, woensdag na de 6e zondag van Pasen

Preekje op 12-05-2021, woensdag na de 6e zondag van Pasen

Openingswoord

Wij geloven in de drie-ene God, de Vader, de Zoon en de Geest. Al wat van de Vader is, is van de Zoon, en al wat van de Zoon is, is van de Geest. En uiteindelijk wordt alles wat de Geest heeft aan de leerlingen meegedeeld.

De Zoon verheerlijkt de Vader, de Geest verheerlijkt de Zoon. Zo is er in de verhouding tussen Vader, Zoon en Geest sprake van een voortdurende wisselwerking. De één heerst niet over de ander. Zij delen elkaar volledig mee, waar de één verheerlijkt wordt, worden ook de anderen verheerlijkt. Zij zijn volkomen één, ook in hun totale, liefdevolle betrokkenheid op ons, mensen. Wie God zegt, zegt liefde, zegt eenheid, zegt Vader en Zoon en Geest.

Broeders en zusters, dit mysterie, dat de goddelijke liefde is, is te groot om op één moment in de geschiedenis te worden meegedeeld. Jezus zegt ons immers in het evangelie van vandaag, dat Hij ons nog veel te zeggen heeft, maar dat wij het nu nog niet kunnen verdragen. Het laat zich blijkbaar niet vastleggen op één moment in de geschiedenis, maar moet en kan telkens opnieuw ontdekt worden en wij moeten en mogen er ook in groeien.

Iedere keer opnieuw in de geschiedenis zal dit geheim kwetsbaar zijn. Kwetsbaar als de Zoon, Jezus, die gekruisigd gaat worden. De grootste heerlijkheid van God, dat is het grootste blijk van liefde van God, is de kwetsbaarheid van zijn liefde. Dat Hij zich zo opstelt om ons te kunnen redden is een blijk van liefde.

Die kwetsbaarheid kunnen wij nu nog niet ten volle doorgronden, zegt Jezus zelf. Maar de Geest zal deze waarheid in en door mensen blijven verkondigen, alle eeuwen door. En wij zullen alle eeuwen door moeten blijven proberen om een beetje te begrijpen wat die liefde is. Waar liefde is die niet heerst, maar die deelt met anderen, waar liefde is, die niet op zichzelf betrokken is, maar op anderen, daar is God. Die liefde, dat is God.