Waarom kuisheid noodzaak is

Waarom kuisheid noodzaak is

Waarom kuisheid noodzaak is

De heilige Maria Goretti (foto: Wikimedia Commons © José Luiz Bernardes Ribeiro)

Een aantal jaar geleden haalde de supermarktketen Wal-Mart tijdschriften met pikante omslagen uit haar schappen. Aangezien het bedrijf tot 15% van alle tijdschriften in de losse verkoop omzette, was deze maatregel een uiterst effectieve manier om de al te vaak genegeerde waarden van zedelijkheid en kuisheid te bevorderen. Deze inspanning verdient applaus. Het is ook opportuun om een bewonderenswaardige verdediging van kuisheid opnieuw te publiceren, gebaseerd op de woorden van Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, die aantoont hoe een solide sociale en politieke orde gebaseerd moet zijn op de praktijk van kuisheid, naast andere deugden.

Het belang van kuisheid en zuiverheid

De heilige Maria Goretti nodigt ons uit trouw te zijn aan de traditionele leer van de Kerk. Zij is een voorbeeld van de ijver van de Kerk ter verdediging van de zuiverheid en van die unieke moed die de kuisheid met zich meebrengt. De Kerk heeft deze moed om de deugd te verdedigen altijd bijgebracht. Daarom zou een gelovig katholiek de dood moeten verkiezen boven het verlies van zijn zuiverheid. Te midden van het zedelijk verval van vandaag stelt de Heilige, Roomse, Katholieke en Apostolische Kerk de heilige Maria Goretti voor als een model in de strijd tegen de immoraliteit. Zij staat lijnrecht tegenover de slechte neigingen van onze hedendaagse wereld.

Zuiverheid als voorwaarde voor een christelijke sociale orde

Er wordt veel gesproken over een waarlijk christelijke sociale orde. Er kan geen echte sociale orde zijn zonder het gezin en er kan geen echt gezin zijn zonder de zuiverheid, waarvan alleen al de naam de mensen met eerbiedig respect vervult en waarvan de praktijk tot in de perfectie moet worden doorgevoerd en die als een waarde op zich moet worden geëerd.

Lees ook: De deugd van de kuisheid is het antwoord

Kuisheid van de levenstaten

Weinigen durven te spreken over een ander aspect van de beoefening van deze deugd: de kuisheid naar gelang van iemands levensstaat, of het nu gaat om volmaakte kuisheid of huwelijkse kuisheid. De kuisheid moet in deze twee heilige vormen beoefend en verdedigd worden. De politieke en sociale orde zal onvermijdelijk afbrokkelen in sferen waar de deugd van de zuiverheid wordt veronachtzaamd. Er kan dus geen sprake zijn van instandhouding van de sociale en politieke orde, noch van een serieuze opbouw van een christelijke beschaving zonder een fundament dat, naast andere deugden, op zuiverheid is gebaseerd.

Deze tekst van Plinio Corrêa de Oliveira werd eerder in het Engels gepubliceerd op tfp.org

Paus Johannes Paulus II op bezoek bij de graftombe van Maria Goretti

Klik hier voor de website www.mijnonbevlekthart.nl