Preekje op 16-12-2020, woensdag in de 3e week van de advent

Preekje op 16-12-2020, woensdag in de 3e week van de advent

We horen op journaal weleens nieuws over ruimtereizen naar Mars. Als daar jouw interesse ligt, kun jij er helemaal enthousiast om raken.

Maar dat is nog niets in vergelijking met de opwinding, die veroorzaakt werd door de wonderen en tekenen, die in Israël plaatsvonden ten tijde van Jezus’ openbare leven! Er gebeurde zoveel, dat Johannes de Doper twee van zijn leerlingen naar Jezus stuurde om uit te vinden of dit “het” was.

Wat moeten deze twee leerlingen vol verwachting en spanning zijn geweest, toen zij op zoek gingen naar Jezus om met eigen ogen te zien wat Hij deed!

Op een vergelijkbare manier is de Advent een bijzondere tijd, waarin wij bij onszelf een sterker gevoel van spanning en verwachting gewaar kunnen worden wat betreft Jezus’ terugkeer in heerlijkheid. Maar naast de hoop op toekomstig heil, kunnen wij ook meer enthousiast worden over de belofte van zijn komst in ons hart, elke keer dat wij in gebed of in de Eucharistieviering bij Hem komen.

Staan wij er eens bij stil hoe veel sterker onze beleving van zijn Evangelie zal zijn als wij, elke keer dat wij bij Jezus komen, vragen stellen als: wat wilt U vandaag in mijn leven doen, Jezus? Hoe gaat U mijn gebeden beantwoorden? Welke nieuwe inzichten geeft U mij vandaag? Hoe zal ik uw liefde, grootheid of barmhartigheid ditmaal ervaren? Vragen als deze kunnen zelfzuchtig klinken, maar zijn dat niet, want ze zijn gericht op ons zielenheil en via ons ook op het heil van onze medemensen.

Vandaag is een dag – overigens net als alle andere – om naar dit versterkte gevoel van verwachting en spanning in onze relatie met de Heer uit te kijken. Zoeken wij Hem vandaag met groot verlangen. Vragen wij Hem ons te laten zien op welke verborgen manieren Hij in ons leven en in het leven van onze geliefden werkt.

Steeds opnieuw vertellen de evangeliën hoe blij Jezus is, als mensen bij Hem komen met een levend en hoopvol geloof. Vertrouwen wij Hem. Hij is altijd goed en barmhartig. Laten wij Hem weten hoezeer wij zijn gezelschap en de wonderen, die Hij in en rondom ons doet, op prijs stellen. Zijn wij niet bang uit te zien – en te vertrouwen op – naar meer! Jezus is buitengewoon royaal en Hij heeft een oneindige voorraad genade en zegen gereserveerd, speciaal voor ieder van ons en voor ons allen samen.