Tips voor de vasten: geestelijk leven, boetvaardigheid en goede werken

Tips voor de vasten: geestelijk leven, boetvaardigheid en goede werken

De Vastentijd is een tijd van gebed en boete die door de Kerk ingesteld is om ons voor te bereiden op Pasen met als voorbeeld het vasten van onze Heer in de woestijn (Matt. 4, 1-11; Luc 4, 1-13). De Vastentijd is een tijd om onze ziel meer te leren lief te hebben dan ons lichaam. Elke christen dient gedurende de veertig dagen van de Vasten een bijzondere inspanning te leveren om versterving te beoefenen en naar heiligheid te streven. Zie hier enkele suggesties om uw vasten te vervullen volgens de drie pijlers van deze speciale tijd: gebed, vasten, aalmoezen.

GEBED EN GEESTELIJKE LEVEN

Bid uw rozenhoedje elke dag, misschien de rozenkrans op zaterdag of een andere dag; kies een dag van de week om naar de Mis te gaan; lees de Heilige Schrift ……………… minuten per dag; bid samen met uw familie, voeg een gebed toe aan uw familiegebeden; doe de kruisweg op vrijdag; bezoek een bedevaartsplaats of een heiligdom van Maria of een andere heilige; ga biechten vóór het begin van de Vasten (17/02) en nog één keer tijdens de Goede Week (28/03-04/04); schrijf naar iemand die u beledigd heeft om u te verontschuldigen, vergeef de beledigingen; moedig iemand aan om (mee) naar de H. Mis te gaan of om kennis te maken met het apostolaat van de Traditie via ons Youtube-kanaal, luister naar enkele preken of conferenties over de godsdienst. ? Uit deze categorie, kies ik ……………………………………………………………………………………………..

VASTEN EN BOETVAARDIGHEID

Geen vlees eten behalve op zondag; één volle maaltijd per dag op alle woensdagen, vrijdagen en zaterdagen van de Vasten; geen alcohol, geen frisdranken, geen snoep, geen koffie, nooit eten tussen de maaltijden, geen eten na het avondmaal; geen tabak; koude douche nemen (bijv. op vrijdagen); niet roddelen, spreek niet over uzelf, elke dag iets aangenaams zeggen tegen uw echtgeno(o)t(e); bid een Weesgegroet elke keer u vloekt, bid een akte van liefde elke keer u klaagt; vervang 30 minuten van uw ‘schermtijd’ door 30 minuten van geestelijke lezing; ruim uw bureau, garage of schuur op; sta direct op bij het eerste weksignaal zonder snooze alarm. ? Uit deze categorie, kies ik ……………………………………………………………………………………………..

AALMOES EN ONTHECHTING

Steun financieel een goed werk (bij voorkeur katholiek), uw parochie of een arm gezin; koop niets dat u niet nodig heeft; gooi (of geef) 40 dingen weg in deze 40 dagen; kijk niet in de spiegel, kijk niet naar uw gewicht; beperk make-up; geen roddeltijdschriften, geen nutteloze krant, geen sociale media na het avondmaal of stop gewoon sociale media; geen spelletjes op uw telefoon, geen TV/Netflix; luister niet naar de radio in de auto; gebruik de fiets en niet de auto, ga dagelijks wandelen of sport regelmatig; bezoek een alleenstaande, doe de boodschappen van een bejaarde. ? Uit deze categorie, kies ik ……………………………………………………………………………………………..

Overgenomen van de website cruxavespesunica.org