ANBI

ANBI

Algemene ANBI-informatie
Onze parochie is aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is van belang voor de fiscale verwerking van kerkbijdragen, giften en legaten aan onze parochie. De mogelijkheden voor kerkbijdragen zijn talrijk. De jaarlijkse ‘actie Kerkbalans’ en ‘Pinksteractie’, evenals de opties ‘Periodieke Gift in geld’ (schenking over een periode van vijf jaar) en ‘doorlopende automatische incasso’ (per maand/kwartaal/ half jaar/jaar). Afhankelijk van de keuze is een bijdrage volledig, of na verrekening van de persoonlijk geldende drempel, aftrekbaar in de belastingaangifte.

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Via de link https://anbi.rkcn.nl/publicaties/HAA563 vindt u de verkorte staat van Baten en Lasten 2017 en 2018, evenals aanvullende informatie welke door het Bisdom Haarlem-Amsterdam is gepubliceerd.

Jaarverslag 2018 – activiteiten

In onze parochie zijn twee weekendvieringen, éénmaal per maand een (extra) Familieviering, én vieringen op maandag t/m vrijdag; wekelijks is een viering in twee bejaardenhuizen en regelmatig in een verpleeginstelling. Op zondag is er, tijdens de Dienst van het Woord, KinderWoordDienst voor kinderen van de basisschool. Lees verder.

Doorlopende incasso-machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: de R.K. Parochie van de H. Dionysius om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven van uw rekening. Lees verder.

Formulier Periodieke Gift

U wilt 5 jaar of langer het RK Kerkgenootschap van de Parochie van de H. Dionysius steunen met een vast bedrag per jaar. Lees verder.

Van onze penningmeester

Tijdens mijn toelichting op de Actie Kerkbalans 2017 heb ik u verleden jaar uitvoerig geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de kerken in Nederland in het algemeen en die van de Katholieke Kerk in het bijzonder.
Ik verwees naar de publicaties en rapportages van het Bisdom en benadrukte het teruglopend aantal kerkbezoekers, de onbalans in de leeftijdscategorieën van de kerkbijdragers en het gevaar van het hierdoor ontstane wankel fundament. Lees verder.

Leo Ravenstijn

..