Preekje op 29-07-2020, woensdag in de 17e week door het jaar 2

Preekje op 29-07-2020, woensdag in de 17e week door het jaar 2

Broeders en zusters, allemaal van harte welkom weer bij deze heilige Eucharistieviering. Vandaag vieren wij de gedachtenis van de heilige Martha, dat is de zus van Maria Magdalena.

Vaak zien wij Martha toch als een voorbeeld van hoe wij het niet moeten doen. Toen zij een maaltijd hield voor Jezus Christus, was zij degene, die de gasten bediende en – zoals Jezus zelf het zegt – zij maakte zich bezorgd en druk over veel dingen. Het was haar zuster, Maria, die aan de voeten van de Heer zat en het beste deel had gekozen. Betekent dat nu echt, dat Martha een tweederangs positie innam?

Nou ja, misschien in zekere zin. Maar in het evangelie van vandaag ontmoeten wij een Martha, die enorm is gegroeid, zoals ook wij allemaal geestelijk nog moeten groeien. Zij is niet meer in de greep van allerlei zorgen en angsten. Zij erkent, dat God door Jezus Christus werkt en zij gelooft, dat God aan Jezus alles zal geven wat Hij Hem vraagt.

Zij heeft nog niet begrepen, dat Jezus Christus Lazarus, haar broer, nu al uit de doden kan doen opstaan, maar zij gelooft wel, dat Jezus Christus de Messias is. Zij erkent, dat Hij van God komt en dat maakt haar geloof heel sterk.

In dit evangelie is het geloof van Martha vooral een kwestie van het vermogen om op God te kunnen vertrouwen.

Vaak is het moeilijk om vertrouwen te vinden, vooral als je, net als Martha, een groot verlies hebt geleden: je broer is gestorven. Maar wij kunnen van haar leren. Zij vond hoop in de belofte van de opstanding van haar broer. Zij zag, dat haar angsten en zorgen niets vergeleken waren met de kracht van Jezus Christus, dus stelde zij al haar vertrouwen in Hem.

En dat kunnen wij ook doen. Zelfs als wij onder bepaalde omstandigheden nog steeds angst voelen, kunnen wij ons vertrouwen stellen in Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en die nog altijd leeft.

Geloof is echter meer dan passief vertrouwen hebben in God. Het is ook actief geloven, dat Hij wonderen kan doen. Martha kan ons helpen om op deze manier te gaan geloven. Zij kwam tot het geloof, dat Jezus Christus alles kan, en dat vertelde zij Hem ook.

Dat kunnen wij ook doen door God om hulp te vragen in moeilijke situaties. Waarom zouden wij Hem niet om een wonder vragen: genezing voor een geliefde, de bekering van een vriend of een nieuwe baan. Vragen wij daarom met vertrouwen, maar weten wij ook, dat Jezus Christus in zijn wijsheid ons gebed op de best mogelijke manier zal beantwoorden.