Preekje op 21-01-2021, donderdag in week 2 door het jaar 1

Preekje op 21-01-2021, donderdag in week 2 door het jaar 1

Openingswoord

Vandaag viert de Kerk de gedachtenis van de heilige Agnes. Zij stierf op 12-jarige leeftijd de marteldood te Rome in de tweede helft van de derde eeuw of wellicht in het begin van de vierde eeuw. Paus Damasus maakte haar grafschrift en vele kerkvaders hebben, in navolging van de heilige Ambrosius, haar lof bezongen.

De eerste lezing van vandaag uit de brief aan de Hebreeën begint met een opmerking over het middelaarschap van Jezus Christus: “Christus is in staat hen die door zijn tussenkomst God naderen, voor altijd te redden, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”

Jezus Christus leeft in eeuwigheid om ons bij God aan te bevelen. Zelfs op onze slechte dagen, dat wij bijvoorbeeld erg humeurig zijn, wij voelen ons verbitterd, er is een grote strijd in ons gaande, dan bidt Hij voor ons tot God, onze hemelse Vader. Hij pleit voor ons. Hij roept tot God: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen” (Luc. 23, 34). Hij is het fundament voor onze hoop. Wij mogen Hem met vertrouwen naderen, wetend, dat als God ons helpt, wij het beter zullen doen.

Het zal ons beter afgaan, omdat Jezus Christus nu, op dit eigenste moment, terwijl wij hier samen zijn, als hogepriester bemiddelt op grond van het nieuwe en altijddurende Verbond. Hij staat voor de troon van de Vader en vraagt Hem om onze fouten en tekortkomingen te vergeven. Hij staat daar en doet een beroep op de Vader van Barmhartigheid en vraagt Hem ons te troosten, ons te leren liefhebben en te dienen. De voorspraak van Jezus hangt niet af van ons succes, niet onze mate van heiligheid is bepalend voor zijn inzet voor ons, nee, zonder voorwaarden helpt Hij ons steeds opnieuw.

Jezus Christus brengt ons bij God en vraagt Hem om de hulp, die wij nodig hebben om die heiligheid te bereiken, die God van ieder van ons vraagt. Hij smeekt zijn Vader om leiding en om de kracht, die wij nodig hebben om in ons geloofsleven te kunnen volharden.

Laten wij denken aan een of ander gebied in ons leven, dat voor ons momenteel moeilijk ligt. Het kan een gecompliceerde relatie betreffen of een twijfel of angst. Stellen wij ons dan voor, dat Jezus dit probleem in zijn handen houdt en zijn armen uitstrekt naar de hemelse Vader. Hij biedt het de Vader aan. Danken wij Jezus, dat Hij uit liefde voor ons zich zo voor ons inzet, dat Hij ons nieuwe ideeën en mogelijkheden aanreikt om tot verbetering van ons leven te komen. Handelen wij ernaar. Het zijn geschenken uit de hemel.