De zegen van de priester

De zegen van de priester

Op 25 juli 2022 ontving de zienster Marija (één van de zes zieners van Medjugorje) de volgende boodschap:

“Lieve kinderen! Ik ben bij jullie om je te leiden op de weg van de bekering, omdat jullie, lieve kinderen, met je leven veel zielen dichter bij mijn Zoon kunnen brengen. Wees blijde getuigen van Gods Woord en Liefde, en met hoop in je hart, die alle kwaad overwint. Vergeef degenen die je kwaad doen en volg de weg van de heiligheid. Ik leid je naar mijn Zoon, opdat Hij je Weg, Waarheid en Leven zal zijn. Bedankt voor het beantwoorden van mijn oproep.”

Paus Franciscus zegent de Kerk en de wereld

Overvloed binnen handbereik!

Dankzij de grote Duitse mystica Thérèse Neumann (1898-1962), een gestigmatiseerde boerin, die bijzonder sympathiek was en een heel gewoon leven leidde, kunnen wij beter begrijpen wat ons wordt aangeboden door middel van Gods zegen, men name de zegen die door de priesters wordt gegeven.

Een overvloed van goddelijke heiligheid wordt ons er gegeven, en niets minder. Jezus Zelf heeft in deze zin tot Thérèse gesproken. Hij zei dat als de ziel zich voor Hem openstelt, Zijn zegen haar tot heiligheid kan brengen. Heilig worden, eeuwig leven met God vanuit een bijzondere vereniging met Hem, is dat niet het grote verlangen van de heilige Maagd voor ons, haar kinderen, en het doel van haar bezoeken gedurende zoveel jaren?

In Medjugorje heeft Maria met nadruk gezegd dat we ons hart wijd open moeten stellen op het moment van de zegen, want, zei ze, als de priester je zegent, is het Jezus Zelf die je zegent. Zij voegde er nog aan toe: “Als priesters wisten wat ze geven als ze zegenen, dan zouden ze dag en nacht zegenen”.

Op een dag bezocht een Engelse priester ons huis en we vroegen hem om zijn zegen. Vervolgens citeerde ik hem deze boodschap van Maria. Hij werd er zo door overweldigd dat zijn ogen zich met tranen vulden. Tranen van vreugde, natuurlijk. Hij zei me dat hij zijn priesterschap voortaan anders zou beleven. Hij had zich nooit eerder gerealiseerd welke immense gave het Sacrament van de Priesterwijding hem als priester in handen had gegeven.

De openbaringen die Christus aan Thérèse Neumann heeft gegeven, doen ons in verwondering staan en de rijkdom van hun beloften verheugen ons. Zij nodigen ons ook uit om na te denken over de manier waarop wij de zegen van de priester ontvangen aan het eind van de Mis of bij andere gelegenheden. Hoe vaak hebben we hem niet ontvangen zonder er aandacht aan te schenken, en zijn we er op lichtzinnige wijze mee omgegaan?

Hier zijn enkele woorden van Jezus die ons kunnen genezen van verstrooidheid: “De zegen is hemelse dauw voor de ziel, waardoor alles wat we doen vrucht kan dragen. Door de macht die de priester heeft ontvangen om te kunnen zegenen, heeft hij de macht ontvangen om de schat van Mijn Hart te openen en een regen van genade uit te storten over de zielen. Als de priester zegent, zegen Ik. Dan stroomt er een ononderbroken stroom van genaden vanuit mijn Hart naar de ziel, totdat deze helemaal is gevuld”.

“Houd je hart open om de weldaden van de zegen niet te missen. Door Mijn zegen ontvang je de genade van de liefde, ontvang je hulp voor je ziel en je lichaam. Mijn heilige zegen bevat alle hulp die de mensheid nodig heeft. Dankzij Mijn zegen wordt je de kracht en het verlangen geschonken om het goede na te streven, om aan het kwaad te ontkomen en om de bescherming te genieten die al mijn kinderen ontvangen tegen de machten van de duisternis. Het is een groot voorrecht als de zegen je wordt geschonken. Je kunt niet begrijpen hoeveel barmhartigheid erdoor tot je komt”.

“Ontvang de zegen nooit op een oppervlakkige of verstrooide manier, maar ontvang hem met al je aandacht. Je bent arm voordat je de zegen ontvangt, je bent rijk nadat je de zegen hebt ontvangen. Mijn zegeningen hebben vaak onbekende effecten op de ziel. Heb groot vertrouwen in dit overstromen van mijn Heilig Hart en denk ernstig na over deze gunst. Ontvang de heilige zegen oprecht, want zijn genaden komen alleen binnen in een nederig hart. Ontvang hem met goede wil en met de intentie om een beter mens te worden, dan zal hij doordringen tot in het diepst van je hart en er zijn uitwerking hebben. Wees een dochter van de zegen, dan zal je zelf voor anderen een zegen zijn”.

Je zou het moeten begrijpen!

Pater Streitfelner vertelt over de ervaring die hij had met Thérèse Neumann, toen hij haar op een dag ging bezoeken in Waldsassen. Het was na de tweede wereldoorlog

Resl, (zoals ze genoemd werd), vroeg hem haar te zegenen. Toen hij haar zegende, dwaalde de blik in Resl’s ogen om de priester heen en bleef achter hem rusten. Na de zegen vroeg hij haar dan ook waarnaar ze keek: “Waarom kijk je niet recht voor je uit als ze je zegenen?” Zij antwoordde, “Eerwaarde, u zou het moeten weten. Telkens wanneer een priester zegent, zie ik de Verlosser achter hem staan; ik zie Hem Zijn hand opheffen en zegenen. En dat ik liever naar de Verlosser kijk dan naar u, dat moet u begrijpen, Eerwaarde”. (Zoals vele mystici sprak Thérèse Neumann vrijmoedig en ze bezat een flinke dosis humor.)

De seminarist die pater Streitfelner naar haar huis begeleidde, deelde met de pater de volgende overweging: “Hoe mooi is het om priester te zijn en om de zegen te kunnen geven. Met Jezus, in Jezus en door Jezus! Als ik priester ben, zal ik vaak de zegen geven!”

Op een morgen zei Thérèse Neumann tegen haar geestelijk leidsman, pastoor Josef Naber: “U bent gisterenavond laat gaan slapen, meneer pastoor!” Hij vroeg haar hoe ze dat wist. Zij antwoordde: “Ik voelde uw zegen!”