Preekje op 11-03-2021, donderdag in week 3 van de vasten

Preekje op 11-03-2021, donderdag in week 3 van de vasten

Openingswoord

Of mensen nu spreken op een zakelijke bijeenkomst of iets bespreken met hun kinderen, het is misschien handig om het belangrijkste als eerste te zeggen, want dat blijft misschien het beste hangen. Als een gesprek langer duurt, kan de aandacht wegzakken.

Dit is wat Jahwe God doet bij monde van zijn profeet Jeremia. Hij begint met te zeggen: “Luistert naar Mij, dan zal Ik uw God zijn.” Voor het volk van Jeremia’s tijd betekende dat het volgen van de geboden in de eerste vijf boeken van de heilige Schrift en luisteren naar Gods woord dat door de profeten werd gesproken. Het betekende het bewust bestuderen en overwegen van Gods woorden, zodat ze zowel in hun geheugen als in hun hart werden geschreven en zo een tweede natuur voor hen werden. Zij maakten zich de woorden van God helemaal eigen.

Vandaag, eeuwen later moeten wij nog steeds het woord van God overdenken. Dat is nooit veranderd en zal ook altijd zo blijven. Maar wat wel anders is, is dat wij nu Gods heilige Geest in ons dragen. Hij is hier om Gods woord tot ons te spreken en ons de wijsheid, het begrip, te geven dat wij nodig hebben. Hij brengt de geschreven woorden van de heilige Schrift voor ons tot leven en wijst ons erop hoe wij deze woorden kunnen toepassen in ons dagelijks leven.

God spreekt altijd: tijdens het bidden en in de gedachten die in ons opkomen tijdens het bidden, door de heilige Schrift, zelfs door gewijde muziek, door woorden van andere mensen, door onze herinneringen, verbeeldingskracht en emoties. God kan in bepaalde gevallen zelfs tot ons spreken door reclameborden of catalogi, door de wind in de bomen of de golven aan de kust, door een brullend vuur of een zacht gefluister. En net als bij de Israëlieten, wil Hij dat wij luisteren, zo vaak mogelijk aandacht besteden aan zijn goddelijke stem. Misschien dat wij het niet altijd goed horen, maar laten we in ieder geval erop rekenen, dat God vandaag iets tot ons zal zeggen. Houden we de oren dus gespitst. Dan zullen wij na verloop van tijd zijn stem steeds beter herkennen.

Het einde van de tussenzang van vandaag eindigt met de oproep om naar de stem van God te luisteren en om niet halsstarrig te zijn. Stellen wij ons open op. Zijn wij bereid en klaar om in te stemmen met wat wij horen. Vragen wij, dat wij Gods woorden mogen begrijpen en eraan mogen gehoorzamen. Dan zullen wij Gods kind zijn, ja, wij allen samen zullen Gods volk zijn.