Dinsdag 4 augustus – de heilige Pastoor van Ars (voor kinderen)

Dinsdag 4 augustus – de heilige Pastoor van Ars (voor kinderen)

Jean Marie Vianney, want zo heet deze heilige pastoor, wordt op 8 mei 1786 geboren. Zijn ouders zijn eenvoudige boerenmensen die in de buurt van Lyon wonen. Dat is in het midden van Frankrijk. Het is in die tijd niet gemakkelijk om katholiek te zijn. We zijn in de tijd van de Franse Revolutie en van Napoleon. Daar zul je in de geschiedenisles nog wel over horen. Je mag nu al onthouden dat heel veel kloosters waren gesloten, veel priesters waren vermoord en kerken waren gesloten. Daarom wordt de kleine Jean-Marie in het geheim voorbereid op de eerste heilige communie. Hij ontvangt de heilige communie in een gewoon huis. Ze hebben zelfs de gordijnen dicht gemaakt, zodat men op straat de kaarsen niet kan zien. Jean-Marie leert aan andere kinderen uit de buurt de catechismus. Want dat doen de grote mensen niet uit angst. En priesters en zusters zijn er maar heel weinig. Bovendien mogen die niet zomaar over de straat lopen.

Wanneer Jean-Marie zeventien jaar oud is, vraagt hij aan vader of hij priester mag worden. Vader schrikt. Ze zijn veel te arm om die studie te betalen. Bovendien moet Jean-Marie thuis mee helpen. Hij moet op de schapen passen en andere werkjes doen. Na twee jaar mag hij toch Latijn gaan leren. Het studeren is voor Jean-Marie niet zo gemakkelijk. Maar op een bedevaart krijgt hij weer moed en dat vertrouwen zal hij ook niet meer verliezen. God wil dat hij priester wordt, dan zal Hij hem ook wel helpen als de studie moeilijk is. Tijdens de studie wordt Jean-Marie per vergissing opgeroepen voor het leger van Napoleon. Daarom vlucht hij naar Spanje. Daarna mag Jean-Marie dan toch met de echte priesterstudie beginnen. Maar dat zal niet zo gemakkelijk gaan. Na vijf maanden krijgt hij te horen dat hij weg moet gaan. Het lukt niet met de studie. Hij moet het maar eens ergens anders proberen. Zo is Jean-Marie in het bisdom Grénoble terecht gekomen, waar hij in het jaar 1815 tot priester wordt gewijd. Je kunt je wel voorstellen, hoe gelukkig de jonge priester is, dat zijn ideaal toch is uitgekomen. Hij heeft echter zo’n slechte examens gemaakt, dat hij de eerste maanden nog geen biecht mag horen. Jean-Marie heeft een zwakke gezondheid, een slecht studiehoofd. Kan hij wel iets voor de mensen doen, die toch al zoveel moeilijkheden hebben? Hij wordt kapelaan, en als zijn pastoor sterft, gaat hij naar Ars, een klein dorpje van 200 inwoners. Wanneer Ars een parochie wordt, wordt Jean-Marie er pastoor. De jonge pastoor leeft een heel sober leven. Hij is heel streng tegen zichzelf. Ook zijn preken zijn streng. Hij vertelt de mensen precies wat ze allemaal verkeerd doen. Ze drinken veel te veel, ze werken op zondag. In de winter geeft hij al om 6 uur ‘s morgens catechismusles aan de kinderen. Wie er het eerst is, krijgt een prentje van de pastoor. Hij sticht een school voor meisjes en ook een weeshuis. Dat staat er nog.

Steeds meer mensen gaan naar deze eenvoudige pastoor luisteren. Steeds meer mensen gaan ook bij hem biechten. In het begin zijn er dat maar twintig per dag, maar later waren er dat meer dan vierhonderd per dag. Van alle kanten komen de mensen te voet of met de paardentram naar Ars om bij deze priester te biechten.

Intussen blijven de priesters uit de buurt deze simpele pastoor voor de gek houden. Ze plagen hem vaak. Er is nog iemand die hem plaagt. Dat is de duivel. Die is natuurlijk woedend op de pastoor van Ars, omdat hij zoveel mensen bij God terecht ziet komen. En dat wil de duivel natuurlijk niet. Er wordt wel verteld, dat de duivel soms het bed van de pastoor in brand heeft gestoken en hem op andere manieren heeft geplaagd. Maar God heeft deze heilige priester geholpen, en zo kon de pastoor veel mensen helpen.

We willen jullie nog een mooi verhaal uit het leven van de pastoor vertellen. Wanneer hij benoemd is in Ars, weet hij helemaal niet waar dat dorpje ligt. Onderweg vraagt hij aan een jongen de weg. Hij zegt tegen hem: “Als jij mij de weg naar Ars wijst, zal ik jou de weg naar de hemel wijzen”. Enkele dagen nadat de pastoor van Ars is gestorven, is ook deze jongen naar de hemel gegaan. Je kunt er nog een mooi beeldje van zien, op de plaats waar dit verhaal is gebeurd.

We vieren het feest van pastoor van Ars op 4 augustus.

Heilige pastoor van Ars, help onze priesters. Zij hebben het soms ook moeilijk. De mensen geloven nu ook niet zo gemakkelijk in God, net als in de tijd dat u op aarde leefde. Help onze pastoor en onze kapelaan, om net als u de mensen van God te leren houden. Amen.