Overweging op 05/06-08-2022 in de tehuizen, 19e zondag door het jaar C, Jannie Ligthart

Overweging op 05/06-08-2022 in de tehuizen, 19e zondag door het jaar C, Jannie Ligthart

Openingswoord

Dierbare medegelovigen. Welkom bij de viering in het 19e weekend door het jaar. In dit weekend worden we opgeroepen om waakzaam te zijn. Die oproep klinkt zó dikwijls in het Evangelie, dat waakzaamheid zeker een kenmerk van ons, christen-zijn, mag worden genoemd.

Verwonderlijk is dat niet:
-wie waakzaam is, houdt zijn ogen open, ook voor de nood van de ander;
-wie waakzaam is, heeft verantwoordelijkheidsbesef en is tot dienstbaarheid bereid.
Wie zo waakzaam is in het spoor van Jezus hoeft niet bang te zijn, om niet in Gods beloofde Koninkrijk te komen.

Om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen, vragen we, voor de keren dat we niet waakzaam waren en het ons niet lukte, het Woord van God in praktijk te brengen, vergeving, door het samen bidden van de schuldbelijdenis.

Overweging

Houdt uw lendenen omgord en de lampen brandend! Gedraagt u als mensen, die wachten op de terugkomst van hun heer, die naar de bruiloft is om, als hij aankomt en klopt, hem aanstonds open te doen. Gelukkig de dienaars, die de heer bij zijn komst wakende zal vinden.

Lieve medegelovigen. In de brief aan de Hebreeën, van apostel Paulus, kunnen we zijn passie, zijn verlangen voelen dat alle mensen zich openen voor de genade van het geloof. Zoals Paulus zegt: “overtuigt het Geloof ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen.”

Door het geloof in, en het vertrouwen op God is er veel gebeurt, wat de mens zonder God, niet had kunnen volbrengen of ervaren. Abraham vertrok uit een voor hem bekende omgeving om zich met zijn hele familie en bezit, elders als vreemdeling te settelen.

Hij en zijn vrouw Sara kregen door hun geloof, op hoge leeftijd de kracht tot vruchtbaarheid. Het geloof van Abraham werd door God meerdere malen beproefd. Abraham kreeg zelfs de opdracht om zijn enige zoon Isaak te offeren. Omdat Abraham gelovig en vol overgave de wil van zijn Hemelse Vader wilde doen, bleef Isaak, zijn enige zoon, behouden.

God beproeft ook ons geloof, en we weten niet op welk moment in ons leven dat zal zijn.

Als we waakzaam zijn, openstaan voor de wil van onze hemelse Vader, en onze relatie met de Vader zo is, dat we steeds met Hem in gesprek blijven, dan kunnen we bij een beproeving zijn aanwezigheid ervaren.

Voor mij zegt dit, dat we ons altijd, in goede en beproefde tijden steeds nederig, en vol vertrouwen naar God moeten richten en het aan Hem moeten overlaten. Het is natuurlijk geen passief afwachten. Wat wij als mens in een beproefde situatie kunnen doen, moeten we ook doen. Uiteindelijk, ook al kan dat, naar ons gevoel, lang duren, zullen we ervaren, ook al snappen we het niet wat ons op onze levensweg overkomt, dat hoe het leven ook gelopen is, Jezus steeds met ons is meegegaan en dat het onder Gods leiding goed gegaan is.

In het Evangelie lezen we dat we waakzaam moeten zijn voor de terugkomst van Jezus, onze Heer. Jezus zegt ons dat we niet bevreesd hoeven te zijn, omdat voor alle kinderen van zijn Vader het Koninkrijk er is. Maar ook al zijn wij kind van onze Hemelse Vader, we zullen niet alleen daarom toegelaten worden. Jezus geeft ons daarom in zijn levenslessen, vele aanwijzingen, om er voor te zorgen dat we, als het zover is, er klaar voor zijn.

Het is een oproep, om zo proberen te leven, dat je er op voorbereid bent, om Jezus, op elk moment, in zijn hemelse glorie te ontmoeten. Het zo bewust in het leven staan is van groot belang. En de reden is niet dat we bang moeten zijn voor ons overlijden of het einde van de wereld, maar wel om een goed besef te hebben van wat wel of niet belangrijk is in ons leven en samenleven.

Het is Jezus’ boodschap, die ons de weg wijst naar echt levensgeluk. Naar levensgeluk hier op aarde en daarna bij Hem in zijn Koninkrijk.

In de laatste zin van het Evangelie staat: “Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist, en van hen aan wie veel is toevertrouwd, zal des te meer worden gevraagd”.

Ik denk dat we deze zin op ons in moeten laten werken. Aan ons is namelijk veel gegeven. Want door onze doop zijn we kinderen van God geworden en staan we dicht bij de Vader.

In de H. Schrift is ons door Jezus veel aangereikt hoe te leven. Daarbij heeft Jezus na zijn Hemelvaart ons de H. Geest als helper gegeven.

Voor ieder van ons moet het dus mogelijk zijn om waakzaam en alert te zijn, om te volharden in een leven, dat ons brengt in Gods hemels Koninkrijk. Amen.