Preekje op 10-05-2021, maandag na de 6e zondag van Pasen

Preekje op 10-05-2021, maandag na de 6e zondag van Pasen

Openingswoord

In het evangelie spreekt Jezus over de Geest, de heilige Geest, die God zal zenden en die getuigenis over Jezus zal afleggen. Jezus heeft beloofd, dat er ooit bijzondere tekenen aan de hemel zullen verschijnen. Dat zal ook een getuigenis zijn van de heilige Geest. Maar dat is niet iets waar wij op moeten blijven wachten. In de tussentijd wil de heilige Geest van ons leven gebruikmaken om tegenover andere mensen te getuigen van Gods bestaan, van Gods liefde voor alle mensen. Het is een hele eer dat wij instrumenten mogen zijn in de handen van God om zo mee te bouwen aan het Koninkrijk van God op aarde.

Wij horen vandaag in de eerste lezing over een zekere Lydia. De Heer opende haar hart voor Hem. Wat weten wij precies van haar? Dat zij een succesvolle zakenvrouw was. En wij weten dat zij een heiden was, die deelnam aan de Joodse erediensten. Wij weten ook, dat zij door de apostel Paulus tot Jezus Christus was bekeerd en gedoopt was in de kerk. Zij was, voorzover wij weten, de eerste die gedoopt werd in Europa. Tenslotte weten wij dat zij zo ontroerd was door haar nieuwe relatie met Jezus Christus, dat zij haar huis opende voor de apostel Paulus en zijn metgezellen, terwijl die voortgingen met preken in de stad Filippi.

Dat is alles wat wij weten. En na dezen enkele verzen over haar verdwijnt zij weer van het toneel. Wij zullen in de bijbel nooit meer over haar horen. Wat zal er met haar zijn gebeurd? Waarschijnlijk zal Lydia gewoon met haar werk zijn doorgegaan en voor haar familie hebben gezorgd, net als voorheen, maar het is ook waarschijnlijk dat zij invloed zal hebben gehad op haar zakenrelaties en vrienden. Zij zal hen allemaal hebben verteld over haar bekering en over de enorme positieve invloed, die haar bekering op haar leven heeft gehad. Zij had haar eigen netwerk van relaties en zal dat netwerk hebben gebruikt om de plaatselijke kerk op te bouwen.

Hoe gaat ons verhaal verder, lieve mensen? Wij hebben net als Lydia natuurlijk van alles te doen, maar net als zij kunnen wij onze contacten gebruiken om mensen met Jezus in aanraking te brengen door gewoonweg een vriendelijke buurman of buurvrouw te zijn, of door een liefhebbende of vergevende vriend of vriendin te zijn. Soms kunnen kleine gebaren grote invloed hebben. Je belt iemand op om zo maar even te laten weten waar je geweest bent of je nodigt iemand uit voor een etentje, gewoon bij jou thuis. Gebaren als deze kunnen een wereld van gelegenheden openen voor het vormen van gemeenschap.

In zekere zin is Lydia voor ons meer een rolmodel dan de heilige apostel Paulus. Want maar weinig katholieken zullen zo veel voor het voetlicht treden als de heilige apostel Paulus. Ons levensverhaal zal waarschijnlijk nooit worden opgeschreven en bewaard door de eeuwen heen. Maar net als Lydia kunnen wij een belangrijke rol spelen in het Koninkrijk van God door van gelegenheden tot verkondiging gebruik te maken in ons eigen huis en een onze eigen gemeenschap. Alles wat wij hoeven te doen is onze ogen gericht te houden op de Heer en dan zullen wij gaan zien hoeveel mogelijkheden er zijn om het evangelie met andere mensen te delen. En wij mogen erop vertrouwen, dat als wij dat doen, dat God ons dan een dubbel deel van zijn genade zal geven, want de arbeider is zijn loon waard.