Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 04-09-2021

Ter voorbereiding van de viering van zaterdag 04-09-2021

Uit de brief, toegeschreven aan Barnabas (ca. 130)

De weg van het licht

Dit is de weg van het licht. Als men de weg wil opgaan naar een bepaalde plaats, moet men letten op wat men doet. De kennis die ons geschonken is om de weg van het licht te gaan, is de volgende:

Gij zult beminnen die u geschapen heeft; vrezen die u gemaakt heeft en loven die u van de dood heeft verlost.

Wees eenvoudig van hart en rijk van geest.

Hecht u niet aan mensen

die de weg van de dood bewandelen.

Haat alles wat God niet behaagt.

Haat alle veinzerij.

Verlaat Gods geboden niet.

Verhef uzelf niet, maar wees altijd nederig.

Matig u geen roem aan.

Smeed geen boze plannen tegen uw naaste.

Wees niet overmoedig.

Bemin uw naaste meer dan uzelf.

Ge moogt uw kind niet doden door vruchtafdrijving of het na de geboorte ombrengen.

Voor uw zoon of uw dochter moet gij uw hand niet sparen, maar hun vanaf hun jeugd de vrees voor God aanleren.

Het bezit van uw naaste moogt gij niet begeren.

Wees niet eerzuchtig en hecht u niet met heel uw hart aan groten, maar ga om met rechtvaardigen en geringen.

Aanvaard al wat u overkomt als een weldaad, in de overtuiging dat niets gebeurt buiten God.

Wees niet dubbelhartig en spreek niet met een dubbele tong, want een dubbele tong dient als vangnet van de dood.

Deel alles met uw naaste en noem niets het uwe; samen deelt gij in het onvergankelijke, hoeveel te meer moet gij dan het vergankelijke met elkaar delen!

Wees niet praatziek, want de mond is een net van de dood.

Wees zo zuiver als gij kunt, omwille van uw ziel.

Uw hand moet gij niet uitstrekken om te krijgen en toeknijpen als er te geven valt.

Bemin als uw oogappel al wie tot u het woord van God spreekt.

Denk dag en nacht aan de dag van het oordeel, en tracht elke dag het woord te verkondigen, naar de mensen te gaan om hen te bemoedigen en met uw woord een ziel te winnen, ofwel met uw handen te werken om zonden uit te boeten.

Aarzel niet te geven en geef zonder mopperen, wetende wie het is die het u rechtvaardig zal vergelden.

Bewaar wat gij gekregen hebt, zonder er iets bij of af te doen.

Het kwaad moet gij volstrekt haten en gij moet rechtvaardig oordelen.

Zaai geen tweedracht, maar breng de partijen bijeen en sticht vrede.

Belijd uw zonden. Ga nooit bidden met een slecht geweten.

Dat is de weg van het licht.