Preekje op 28-12-2020, feest van de HH. Onnozele Kinderen

Preekje op 28-12-2020, feest van de HH. Onnozele Kinderen

Openingswoord

Op de kinderen die onschuldig zijn gedood omwille van de pasgeboren Koning der Joden wordt toegepast wat in de Openbaring van Johannes staat, hoofdstuk 14, over de christenen uit de begintijd, die trouw zijn gebleven in de vervolging en voor altijd met de Heer verenigd zijn in het Rijk, namelijk: Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de mensheid voor God en het Lam. In hun mond is geen leugen gevonden: zij zijn zonder smet.

Door God voorbestemd om door hun dood te getuigen van de in Bethlehem geboren Messias, zijn deze Joodse kinderen gerechtvaardigd en verheerlijkt door het mysterie van Hem, die gekomen is om zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Misschien kunnen wij vandaag ook eens heel bijzonder bidden voor de honderden miljoenen onschuldige kinderen, die de afgelopen halve eeuw in de moederschoot zijn vermoord: dat zij bij God mogen zijn en dat vooral de regeringsleiders, die deze zondige wetten hebben gemaakt spoedig tot betere inzichten komen.

Broeders en zusters, God wil graag met ons in gesprek. Hij heeft ons geschapen met een geestelijke ziel, die in staat is een persoonlijke relatie met Hem te hebben. Dat is iets, dat Hij aan geen enkel ander schepsel heeft gegeven. Wij kunnen intiem met Hem omgaan, ons hart en onze geest met Hem delen, zoals Hij ons laat delen in zijn eigen Hart en Geest.

Nu, de meeste katholieken zijn er goed in om God te laten weten wat zíj denken, maar hoe velen zijn goed in het horen van God!?

God is altijd aan het werk, spreekt altijd. Meestal niet op bijzondere manieren als de luide stem op de berg Thabor bij de gedaanteverandering. Nee, vaker werkt zijn stem als een spontane gedachte die in ons opkomt, misschien een gedachte om voor iemand te bidden of een nieuw inzicht in de liefde van God. Soms worden mensen ’s morgens wakker met een hymne of lofzang, die door hun hoofd gaat. Ook dat kan de stem van God zijn.

God kan ons zelfs iets laten voelen in een droom, zoals Hij wel vaker bij Sint Jozef deed. Jozef ervaarde deze dromen, en leerde ervan. Het was door een droom, dat Jozef er zeker van was, dat hij met Maria kon trouwen. Vanwege een droom werd Jozef midden in de nacht wakker, nam het Kind en zijn Moeder mee om te vluchten naar Egypte. Hij nam de betekenis van de droom serieus en handelde onmiddellijk. Met als resultaat dat Jezus werd beschermd tegen de moordzuchtige woede van Herodes en dat Gods heilsplan verder kon gaan.

Natuurlijk had Sint Jozef ook andere manieren waarop hij de stem van God hoorde. De ingevingen van zijn geweten, de leiding van de Hebreeuwse heilige Schrift en het advies van een goede rabbi. En die stemmen van God volgen wij ook. Maar Sint Jozef stond ook open voor de minder gangbare manieren waarop God kan spreken.

Wij kunnen ons er ook voor openen. Laten wij God vragen om tot ons te spreken. Geven wij God de vrijheid om te spreken op de manier, die Hij verkiest. Staan wij open voor de mogelijkheid, dat wij de Schepper van het heelal tot ons kunnen horen spreken. Het kan een spannende ervaring zijn en als wij erom vragen zal Hij het zeker niet weigeren.