Preekje op 03-11-2020, dinsdag in de 31e week door het jaar 2

Preekje op 03-11-2020, dinsdag in de 31e week door het jaar 2

Vandaag horen wij in het evangelie over een zeker iemand, die een groot feestmaal gaf, maar de genodigden wilden niet komen.

Stellen we ons voor, dat wij voor zo’n feestmaal worden uitgenodigd, voor een bruiloft of voor een verjaardagsfeestje. Om wat voor een gelegenheid het ook gaat, die uitnodigende woorden ontroeren je hart en je verbeelding. Er is iemand, die aan je denkt. Iemand kijkt uit naar jouw gezelschap. Iemand verlangt ernaar tijd met jou door te brengen.

Jezus weet, dat het verlangen om te worden opgenomen, eigen is aan ieder mens. Hij weet ook, dat de hemelse Vader ernaar verlangt om met ieder van ons een persoonlijke relatie te hebben. Geloof het of niet, de hemelse Vader verheugt zich in ons gezelschap.

Dat is de onderliggende boodschap in de parabel van vandaag. Ja, sommige van de aanwezige Farizeeën en wetgeleerden waren gepikeerd, dat Jezus hun zelfgenoegzaamheid aan de kaak stelde. En ja, de uitnodiging tot het hemelse feestmaal is onmiskenbaar belangrijk. Niemand van ons zal veronderstellen, dat wij strakjes in de hemel met God zullen aanzitten alleen vanwege de manier waarop wij ons hier op aarde aan de regels hebben gehouden. De parabel van vandaag is veel meer dan een uitbrander richting Farizeeën. Jezus vraagt ons om de vreugde en het privilege van uitgenodigd te zijn in de tegenwoordigheid van de hemelse Vader te overdenken.

Je bent uitgenodigd! De God van het hele heelal nodigt jou uit, persoonlijk! Hij zegt tegen je: “Kom, eet met Mij. Kom naast Mij zitten, en spreek met Mij.” Laten wij die uitnodiging diep tot ons doordringen. God wil zijn gedachten met jou delen. En niet alleen dat, Hij nodigt je uit om jouw gedachten met Hem te delen. Hij verlangt ernaar tijd met jou door te brengen, niet alleen tijdens de viering van de Eucharistie, maar ook gedurende onze persoonlijke, dagelijkse gebeden en tijdens een eenvoudig gesprekje in de loop van de dag.

Het is gemakkelijk om druk bezig te zijn, om redenen aan te voeren waarom het nu geen geschikte tijd is. En toch nodigt God ons uit. Hij is het waard om onze agenda aan te passen, zoals wij ook zouden doen als wij bijvoorbeeld een grote prijs in een loterij mogen komen ophalen.

Vragen wij de Heer, dat Hij ons hart vandaag nog een keer wil aanraken, zodat wij zijn uitnodiging kunnen aanvaarden, zelfs als dat ten koste zou gaan van andere goede dingen, die wij te doen hebben.

Zeggen wij de Heer, dat wij zijn uitnodiging om ook gedurende de dag tijd met Hem door te brengen, aanvaarden. Danken wij Hem, dat Hij aan ons denkt en ons uitnodigt.