‘Pijn in het hart’: bisschoppen schrappen Nachtmis, andere vieringen gaan wel door

‘Pijn in het hart’: bisschoppen schrappen Nachtmis, andere vieringen gaan wel door

image

Dit jaar zullen katholieke kerken leeg zijn op Kerstavond. Foto: Kelly Sikkema – unsplash.com

De Nederlandse bisschoppen hebben naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte besloten dat in katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen zoals de Nachtmis zullen plaatsvinden.

Tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 7.00 uur komen alle publieke vieringen in parochies te vervallen.

“Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht”, schrijven de bisschoppen in een verklaring op de site van de Kerkprovincie.

‘Beweging veel mensen voorkomen’

De bisschoppen willen in de huidige lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan dertig mensen te kunnen vieren, is die hoop nu vervlogen, licht de bisschoppenconferentie toe.

Het besluit nemen de bisschoppen “met pijn in het hart”. Tegelijkertijd geven zij aan vanaf het begin van de coronapandemie hun verantwoordelijkheid genomen te hebben voor de volksgezondheid. Er zijn strikte maatregelen vastgelegd voor kerkelijke vieringen.

Andere vieringen gaan wel door

Dagmissen en andere vieringen met Kerstmis (25 en 26 december) kunnen wel doorgaan, aldus de verklaring. Daarbij geldt het huidige katholieke ‘coronaprotocol’. Dat omvat naast de bekende hygiënevoorschriften en anderhalve meter afstand, een maximumaantal van dertig mensen per viering, die zich vooraf moeten aanmelden.

Dit aantal is exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Samenzang is niet toegestaan en het dragen van een mondkapje verplicht. Dat mag alleen af tijdens het ontvangen van de Communie.

https://www.kn.nl/abonnementen/

‘Hoop en moed in moeilijke tijd’

De bisschoppen beschouwen het laten doorgaan van de andere vieringen als essentieel: “De eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.”

Ten slotte schrijven de bisschoppen dat kerken geen groepen mogen ontvangen die bijvoorbeeld een kerststal komen bekijken. Kerstactiviteiten voor groepen in en buiten de kerk zijn niet toegestaan. Buitenactiviteiten waarvoor de lokale overheid expliciet toestemming heeft gegeven, vallen niet onder deze beperking.

Kaars opsteken

Overigens blijft het voor parochies mogelijk om de kerk open te stellen om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken.

De Nederlandse bisschoppen kwamen dinsdag bij elkaar om te bepalen of er nieuwe afspraken gemaakt moesten worden omtrent kerkbezoek, nadat premier Rutte maandag een harde lockdown aankondigde.

Strenge maatregelen

Op basis van de godsdienstvrijheid zijn de kerken in beginsel uitgezonderd van de maatregelen die de regering heeft genomen om samenkomsten verder te minimaliseren.

Wel hebben de verschillende Kerken steeds strenge maatregelen genomen om religieuze bijeenkomsten zo veilig mogelijk te organiseren. Zo besloot de katholieke Kerk in maart alle publieke vieringen te schrappen tot en met Pinksteren, op 1 juni.

Worsteling van parochies

In de komende kersteditie van Katholiek Nieuwsblad wordt uitgebreid stilgestaan bij de worsteling die parochies hebben ervaren rond het organiseren van de kerstvieringen. Parochies gingen toen nog uit van de situatie voordat de bisschoppen met de huidige wijzigingen kwamen. Sommige parochies besloten op eigen initiatief al de Nachtmis te schrappen.

Hoewel de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht dus niet publiek toegankelijk zijn, vinden ze in de meeste parochies wel plaats. Vele parochies zenden ze ook uit via een livestream.

Op Kerstavond wordt op NPO2 via KRO-NCRV vanaf 23.30 uur de Nachtmis uitgezonden. De Nederlandse bisschoppen nodigen iedereen uit om zoveel mogelijk Kerstmis te vieren en wijzen op de speciale website vierkerstmis.nl.