Preekje op 09-02-2021, dinsdag in week 5 door het jaar 1

Preekje op 09-02-2021, dinsdag in week 5 door het jaar 1

Openingswoord

“God zag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was.”

Inderdaad, de schepping van God is heel mooi! Als we alleen al eens denken aan helder, koud water. Niet alleen is dat nodig voor het leven, maar ook is het een van de meest fascinerende elementen in de wereld. Water vormt machtige zeeën en oceanen, adembenemende rivieren en prachtige watervallen. Water vormt ook mooie wolken, enorme ijsbergen, en schitterend ontworpen sneeuwvlokken. Zelfs het kleinste waterdruppeltje kan zonlicht splitsen in een magnifiek spectrum van kleuren.

Hoe mooi is deze wereld! En hoe heerlijk weerspiegelt deze wereld Gods eigen wezen! En toch … hoeveel dagen leven veel in deze wereld zonder dat veel mensen er de hand van God in herkennen! Het is zo gemakkelijk om van de ene verplichting naar de andere te snellen, om zich op te sluiten in het eigen kleine wereldje met als gevolg dat zij de grotere en meer echte wereld om hen heen niet of te weinig zien. En als zij de hand van God niet zien, riskeren ze ook het werk van God te missen. Als zij de liefdesbrief, die God alle mensen schrijft in de zeeën, de bomen en in de hemelen, niet zien, riskeren ze, dat ze ook niet de stem van God in hun hart horen.

God is de Meester Kunstenaar. Zijn ingewikkelde scheppingswerk heeft de kracht om ons, mensen, hoop te geven.

Nadenkend over de schoonheid van de schepping heeft paus Johannes Paulus II ooit het volgende gezegd: Voor de mensen die gevoelige oren hebben en open ogen is de schepping als een eerste openbaring, die haar eigen welsprekende taal heeft. De schepping is bijna als een ander heilig boek waarin de letters worden gevormd door een menigte van schepselen, die in het heelal aanwezig zijn.

En de heilige Johannes Chrysostomus zegt het als volgt: De stilte van de hemelen is als een stem, die luider klinkt dan een trompet. Maar deze stem roept tot onze ogen en niet tot onze oren, over de grootheid van Hem die dit alles heeft gemaakt.

De heilige Athanasius schrijft: Het firmament is door haar pracht, schoonheid en orde, een respectabel predikant, die spreekt over haar Schrijver, haar Schepper, wiens welsprekendheid het heelal vult.

Laten wij vandaag eens goed om ons heenkijken. Halen wij een paar keer diep adem, brengen wij onze geest tot rust en laten wij de aarde, Gods schepping tot ons spreken. Als God aarde en lucht en water en vuur kan gebruiken om zoveel moois te scheppen, wat zal Hij dan niet met ons hart kunnen doen, ons hart, waarvan Hij in den beginne eveneens heeft gezegd, dat het heel goed is!