Preekje op 08-04-2021, donderdag onder het octaaf van Pasen

Preekje op 08-04-2021, donderdag onder het octaaf van Pasen

Openingswoord

De apostelen Petrus en Paulus behoorden tot de eerste getuigen van de opstanding van Jezus Christus. Zij hadden Hem na zijn verrijzenis met eigen ogen gezien. Maar toen Petrus een kreupele man genas in de Naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, werden ook alle andere mensen die dag een getuige (Handelingen 3, 6). Zij zagen met eigen ogen de kracht en de glorie van Jezus Christus.

‘Getuige zijn’ zou een goede taakomschrijving voor christenen kunnen zijn. De apostelen waren de allereerste getuigen en door hun prediking en wonderen werden andere mensen ook christen. En zo gaat het van de ene generatie op de andere. Het is onze taak om de Blijde Boodschap door te geven. God roept ons om getuige te zijn door onze manier van leven. Hij roept ons op om ons geloof openlijk te delen, niet alleen als een historische gebeurtenis, zo van toen en toen gebeurde dit en dat met Jezus Christus, maar wij zijn geroepen om te getuigen van de nu in de Kerk en in ons levende Jezus Christus.

Wij hoeven daartoe niet op maandag op de markt te gaan staan en te preken zoals Petrus dat deed. Met een beetje creativiteit zien wij iedere dag kansen om liefdevol met anderen te delen hoe Jezus Christus in ons leven werkt.

Wij kunnen bijvoorbeeld met iemand een gebeurtenis uit het verleden delen, hoe God ons na gebed heeft geholpen. Of wij kunnen praten over wat wij denken dat de Heer ons vandaag te zeggen heeft. Misschien willen wijzelf enkele van onze eigen worstelingen en twijfels delen om te laten zien dat deze naast echt geloof kunnen bestaan.

Wij hebben niet alleen creativiteit nodig maar ook tact. Dat begint met gevoelig zijn voor waar een ander vandaan komt. En dan bedoelen we niet uit welke woonplaats of uit welke land, maar waar staat iemand in het leven. Dit betekent dat wij soms meer moeten luisteren dan spreken en dat wij niet al te krachtig onze eigen overtuiging moeten promoten. Als iemand dat moment gesloten lijkt te zijn voor het geloof, dan zouden wij kunnen aanbieden om te bidden voor enkele van zijn of haar speciale intenties. Als hij of zij dan meemaakt dat er toch iets wonderlijks in het leven gebeurt, kan er toch iets van geloof gaan groeien.

Wij leven in de Paastijd. Wij vieren de opstanding van Jezus Christus. Zijn wij er klaar voor om getuige te zijn van Jezus’ kracht en glorie in ons eigen leven. Ook wij zijn belangrijk in het voortzetten van die keten van getuigen, die zich uitstrekt over de eeuwen heen tot ver in de toekomst.