De nieuwsbrief van ’t Putje van Heiloo: Onze geliefden in de hemel

De nieuwsbrief van ’t Putje van Heiloo: Onze geliefden in de hemel

Zusters en broeders, als ik deze weekbrief schrijf is het 2 november, de dag die traditiegetrouw gewijd is aan alle overleden zielen. De mensen die wij uit handen hebben moeten geven en aan God hebben toevertrouwd. Allemaal hebben we wel mensen die ons dierbaar zijn en die naar God zijn opgegaan. Ik denk vaak bij mijzelf hoe zou dat zijn, straks in de hemel bij God?
De Bijbel spreekt daar niet veel over, zij spreekt meer over de weg naar de hemel. Maar als je goed zoekt zijn er wel teksten te vinden die erover gaan.

Komende zondag bijvoorbeeld is de tweeëndertigste zondag van het jaar en horen wij Jezus in het evangelie praten met de Sadduceeën, zij geloofden niet in de verrijzenis en vroegen aan Jezus hoe het is als de mensen in de hemel zijn? Jezus, antwoordde daar op: “mensen in de hemel, zij kunnen immers niet meer sterven omdat zij als engelen zijn; en, als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van God (Lucas, 20)” .

Zijn als Engelen, dat is wat Jezus ons zegt over de kinderen van de verrijzenis. Dat is het vooruitzicht wat Jezus ons geeft. Engelen die werken voor God, denkt u maar aan de Aartsengelen waar we het vorige maand over hebben gehad. Geestelijke wezens die meewerken aan de verwezenlijking van Gods plan met de wereld.

U kunt hierbij ook denken aan de duizenden Engelen die staan voor Gods troon (Apocalyps 7,11). Als ik denk aan mijn geliefde familie en vrienden die ik heb verloren in mijn leven en die naar God zijn opgegaan in de verwachting van de verrijzenis, dan denk ik soms: “zullen zij al voor Gods troon staan en Hem daar dienen?” Wat moet dat geweldig zijn! Wat een troost is het als ik een lichtje voor hen opsteek, er altijd even de gedachte is wat voor licht zij nu zijn in de nabijheid van het grote licht wat God voor ons is. Als wij het credo bidden zeggen wij Licht uit Licht en bedoelen dan Jezus, het Licht van de wereld.  In Jezus Licht mogen wij ook Licht zijn voor elkaar en straks bij God zelf, samen met alle heiligen voor Gods troon. Dat is de vreugde van ons geloof.

P.A.E. Bindels Pr.