Overweging op 13-03-2021 in de tehuizen, 4e zondag van de vasten, jaar B, Johan Gierlings

Overweging op 13-03-2021 in de tehuizen, 4e zondag van de vasten, jaar B, Johan Gierlings

Openingswoord ‘Liefde is ook lijden’

Het is aanstaande zondag, zondag Laetare. Ook wel halfvasten genoemd. We zijn half op weg naar Pasen. De liturgische kleur is roze. De kleur roze heeft iets zoets, iets lichts, de kleur van snoep. Maar de lezingen zijn niet zoet vandaag. De eerste lezing is al stevig. De evangelielezing gaat over dat God ons liefheeft en zijn eigen Zoon aan ons geeft. Van ons wordt gevraagd te geloven in de Zoon: Jezus Christus, want dan krijgen we deel aan het eeuwige leven. Geloven in de liefde van God hoe doe je dat? Wat houd dat in liefhebben? En betekent dat liefhebben dat we altijd op een roze wolk zitten of gaat deze liefde wat dieper? We passeren op Goede Vrijdag eerst de berg Calvarie op weg naar Pasen. God die in zijn liefde aan ons lijdt, daar wil ik met u eens over nadenken vandaag.

Overweging ‘I want to Know what Love is’

‘I want to Know what Love is’ zong de band Foreigner al in de jaren 80.

Want al zo lief heeft God de wereld, zegt het evangelie. hierin gaat het over God die de wereld liefheeft. De wereld dat is de schepping waar u en ik ook bij horen. En ik vroeg me af God die mij liefheeft hoe ziet dat eruit? Weet ik wel wat liefde is? Ik dacht na: ‘hoeveel mensen heb ikzelf eigenlijk echt liefgehad in mijn leven?’ ik realiseerde me dat mijn liefde voor anderen vaak vermengd is met eigenbelang, egoïsme en ‘wat zit er voor mij in’?  Zoals een bekende psycholoog Larry Crabb eens schreef: ‘De vrienden op de lijst zijn allemaal vrienden die iets voor mij doen’. Wat is dat ‘liefhebben’, vroeg ik me af. Hoe ziet liefde eruit? Ik kwam tot de conclusie dat de mensen waar ik nu het meest van houd, ook de mensen zijn waar ik het meeste aan geleden heb. Hoe ziet onze eigen liefde voor God en mensen eruit? en hoe ziet Gods liefde voor ons eruit? De gedachte kwam in mij op: ‘Laat ik me wel echt liefhebben door God’ en hoe ziet dat er dan uit? De eerste brief van de apostel Johannes zegt: ‘God is Liefde’, het is zijn natuur Hij kan niet anders. Alles wat Hij doet is vanuit Zijn Wezen die liefde is, Hij kan niet anders. en hoe ziet die liefde eruit? Dat begint bij God zelf. God is een liefdesrelatie in zichzelf: de Zoon komt voort uit de Vader en de liefde tussen de Vader en de Zoon brengt de Heilige Geest voort. God is een liefdesrelatie in zichzelf. Één God in drie personen die gericht zijn op de Ander. Daarnaast schiep Hij de mens (Adam) en zei ‘het is niet goed dat de mens alleen is ik zal een ‘tegenover’ maken die bij hem past’, en Eva werd geschapen. Man en Vrouw schiep Hij hen en wandelde met hen in de avondkoelte, ook een liefdesrelatie. Zelfs toen ze zondigden beschermde Hij ze, tegen een nog groter kwaad, en bedekte hun naaktheid met dierenvellen. Hij had lief én hij leed aan hen, door de zonde. Hij beloofde Abram een zoon, en heel veel nakomelingen, Het vooruitzicht van een volk. Abraham nam zelf het heft in handen en verwekte eerst Ismael. Nadat de beloofde zoon Isaak geboren werd, zorgde God ook voor Ismael. Hij had lief én leed aan hen. God heeft lief, het evangelie van vandaag zegt: ‘Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Joh 3:16-17) God gaf zijn eigen Zoon. Hij leed in Zijn Liefde. Hij hield niets achter. Het dierbaarste wat een Vader kan hebben, zijn eigen kind, gaf God aan ons. Liefde is het beste willen voor de ander. En hoe hebben wij God lief? De mensen in de tijd van Jezus, gaven als antwoord op Gods liefde dat ze de Zoon kruisigden. Hoe heb ik God lief? Soms is mijn liefde voor God doorspekt met eigenbelang, met egoïsme en met niet weten ‘hoe lief te hebben’. Liefhebben doe je met vallen en opstaan. Liefde houd ook verbondenheid in. Wil ik me met die Ander verbinden door alle tegenslagen heen? Als we  bereid zijn ook te lijden voor de liefde, dan volgen we Jezus na. Hij droeg zijn kruis  voor ons omdat hij ons liefheeft. Willen wij naast de mooie gelukkige  momenten ook lijden aan de ander om echt te kunnen zeggen: ‘ik heb je lief want ik lijd ook aan je?’. Willen wij God liefhebben door te zeggen: ‘ik blijf vertrouwen op U ook al lijd ik aan het leven?’ De Israëlieten keken in de woestijn op naar de koperen slang, kijken wij in onze veertigdagentijd naar Pasen, op naar het Kruis van Christus? Daar toonde Hij zijn liefde tot het uiterste toe. Amen.