Preekje op 02-02-2021, Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis

Preekje op 02-02-2021, Opdracht van de Heer – Maria Lichtmis

Openingswoord

Broeders en zusters, welkom, wij vieren vandaag het feest van de Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis.

In het laatste boek van het Oude Testament kijkt de profeet Maleachi de toekomst in om een groot gebeuren aan te kondigen: “Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die gij zoekt” (3,1). Ongeveer vijf eeuwen later komen Simeon en Anna als trouwe grijsaards de tempel binnen om de Messias, de Heer, te begroeten wanneer Hij voor de eerste keer de tempel van Jeruzalem binnentreedt.

Het is een vertrouwde en hartverwarmende scène: een mooi kind, trotse ouders, een nederig offer en oprechte lofprijzing. Maar wat heeft deze eenvoudige binnenkomst te maken met het grootste gebeuren, dat de profeet Maleachi heeft beschreven!? Hij had gewaarschuwd voor een angstaanjagende dag van oordeel, want de Heer zou actie ondernemen tegen de ontrouw van zijn priesters en zijn volk. In de Tempel zou het vuur van Gods heiligheid oplaaien om te zuiveren hen die berouw hadden over hun zonden en om te straffen hen, die weigerden zich te bekeren.

Als Simeon naar het Kindje in zijn armen kijkt vangt hij een glimpje op van dit komende oordeel en van de zuivering. Hij wist nog niet, dat Jezus op een dag zou terugkeren in de Tempel om Gods toorn te doen komen over dit huis van gebed, dat veranderd was in een rovershol. En Simeon kon ook nog niet voorzien, dat Jezus op een dag in glorie zou terugkeren om te oordelen de levenden en de doden. Maar geleid door de heilige Geest herkende Simeon in Jezus een teken van tegenspraak, de Messias, die bestemd was tot val of opstanding van velen in Israël.

Van de Joodse Tempel is vrijwel niets meer over, maar in de tempel van ons hart nodigt God ons uit om te wachten en te kijken. Laten wij dus de deur van ons hart openen en Hem verwelkomen. Maar laten wij heel de Jezus verwelkomen en niet alleen het lieve Kind, dat ons hart voor zich wint met zijn tederheid, maar ook de Heer van de heerlijkheid, die komt om ons te zuiveren en te heiligen.

Dit betekent bekering, zelfverloochening, het kruis. Maar wat is dat alles in vergelijking met het eindresultaat!? Hoe meer wij Jezus binnenlaten, hoe meer wij de vreugde zullen kennen van een volk te worden, dat de heerlijkheid van de Heer uitstraalt.

Na de Opdracht van Jezus in de Tempel moesten de joden nog 30 jaar wachten voordat de verkondiging van de Blijde Boodschap zou beginnen.

Ook wij moeten wachten. Nu is het nog niet de tijd van het Oordeel, maar van de barmhartigheid.

Zijn wij barmhartig. Dan zijn wij het dichtste bij de Heer, zoals Hij nu is.