Preek in verpleeghuis Zuyder Waert op 19-01-2024, 3e zondag jaar B, pastoor Frank Domen

Preek in verpleeghuis Zuyder Waert op 19-01-2024, 3e zondag jaar B, pastoor Frank Domen

Openingswoord

Lieve vrienden in Christus, welkom bij deze viering van de zondag. Alle dagen van de week zijn van en voor God, maar de zondag is dé dag van God.

Vandaag luisteren we naar het verhaal van de profeet Jona en de mensen van de voor die tijd wel heel grote stad Nineve, die door de woorden van de profeet stopten met het doen van het kwade en die voortaan het goede gingen doen. Het is een verhaal over bekering en over vergeving.

Jona, een profeet van God, kreeg de opdracht om naar de stad Nineve te gaan en de inwoners te waarschuwen voor hun slechte gedrag. Eerste aarzelde Jona: zal ik wel gaan, zullen de mensen me niet uitlachten, wegsturen of zelfs doodmaken? Het interessante is dat, ondanks zijn aanvankelijke aarzeling, de Ninivieten luisterden naar Jona’s boodschap en zich bekeerden. Ze keerden zich af van het kwaad en zochten Gods vergeving.

Laten we vandaag, net als de Ninivieten, een beetje nadenken over ons eigen leven en de keuzes die we maken. Soms dwalen we af van het goede pad, maar net als de inwoners van Nineve hebben ook wij de mogelijkheid om ons te bekeren en Gods genade te ontvangen, bijvoorbeeld in deze viering.

Laten we ons hart openen voor het Woord van God dat we vandaag zullen horen en laten we streven naar een leven dat in overeenstemming is met zijn liefde. Mogen wij door deze heilige viering dichter komen bij God en bij elkaar.

Openingsgebed

Laat ons bidden. Heer God, in Jezus, uw Dienaar, roept Gij alle mensen op tot bekering en geloof in de blijde boodschap. Keer ons af van onze zondigheid, geef ons de moed op uw uitnodiging in te gaan en de weg te volgen van Jezus, uw Zoon. Die met U … Amen.

Preek

Lieve mensen, zojuist hoorden we in het Evangelie een belangrijke boodschap van Jezus Christus: “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” Deze oproep tot bekering is niet alleen maar iets van lang geleden, maar zijn woorden, die Jezus Christus vandaag ook tot ons spreekt.

Jezus begint zijn openbare werken met deze woorden. En Hij roept niet alleen individuele mensen op tot bekering, maar alle mensen op aarde. Bekering betekent niet alleen spijt hebben van onze fouten, maar een ommekeer, een verandering in ons doen en laten. Het is een oproep tot het opnieuw ontdekken van de betekenis van het leven en het omhelzen van de Blijde Boodschap.

In het evangelie lezen we over Simon, Andreas, Jakobus en Johannes, vissers die hun netten achterlaten om Jezus te volgen. Hun bereidheid om onmiddellijk te reageren op Jezus’ oproep is een mooi voorbeeld. Het toont de noodzaak van een onmiddellijke reactie op Gods genade. Ook wij worden uitgenodigd om onze ‘netten’, dat wil zeggen, onze zorgen, zonden en wereldse bindingen, achter te laten en Jezus na te volgen.

Bekering en geloof zijn met elkaar verbonden. Het is niet voldoende om alleen te geloven zonder een verandering van hart en levensstijl. Evenmin is bekering zinvol zonder het geloof in de Blijde Boodschap. Het zijn twee zijden van dezelfde medaille.

De Blijde Boodschap is de verkondiging van Gods liefde, van de verlossing door Jezus Christus. Het is een boodschap van hoop te midden van onze zwakheden. In Jezus vinden we de weg, de waarheid en het leven.

Laten we deze uitnodiging tot bekering serieus nemen. Laten we onze harten openen voor de Blijde Boodschap en ons leven richten op Jezus Christus. In ons dagelijks bestaan, te midden van uitdagingen en verleidingen, laten we onszelf steeds weer afstemmen op zijn woorden: “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.”

Waar zouden wij ons nu van kunnen bekeren? Misschien vinden we het eten een keer niet zo lekker. Nou, het eten zal toch wel met liefde gemaakt zijn. Laten we dus maar niet mopperen, maar dankbaar zijn. Misschien moesten we een keer wat langer wachten voordat we geholpen werden om naar toilet te gaan. Nou, de zusters doen hun best. Laten we dus maar niet mopperen, maar dankbaar zijn. Misschien zit er soms iemand naast ons, die een beetje veel lawaai maakt, of die juist nooit iets zegt en dus een beetje ongezellig is. Nou, daar kan die medemens misschien helemaal niets aan doen. Laten we dus maar niet mopperen, maar dankbaar zijn.

Lieve mensen, we allemaal hebben onze goede kanten en wat minder goede kanten. Laten we dus elkaar maar respecteren en proberen van elke nieuwe dag samen iets moois te maken. Dan komt de vrede weer een stukje dichterbij. Amen.