Nieuwsbrief van zuster Emmanuel van Medjugorje 11 juli 2021

Nieuwsbrief van zuster Emmanuel van Medjugorje 11 juli 2021

Medjugorje, 11 juli 2021

 Mijn dierbare vrienden, geloofd zij Jezus en Maria !

 Hier de boodschap die de zienster Marija kreeg op 25 juni, voor de 40e verjaardag van de verschijningen:

“Lieve kinderen, mijn hart is vol vreugde omdat ik al deze jaren uw liefde zie en jullie openheid voor mijn oproep. Vandaag roep ik jullie allen op om met mij te bidden voor de vrede en de vrijheid want Satan is sterk en met zijn bedrog wil hij zoveel mogelijk harten verwijderen van mijn moederlijk hart. Daarom, kies voor God opdat het jullie goed zou gaan op de aarde die God jullie gegeven heeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.” 

  1. De 40e verjaardag was als een uitbarsting van vreugde. Er kwam een enorme menigte, net als voor het Jeugdfestival, een gezicht dat we al lang niet meer hadden gehad! Een recordaantal concelebranten voor het jubileum, 358 priesters aan het altaar, degenen die biecht hoorden niet meegerekend. De H. Maagd was gekleed in haar gouden gewaad zoals met Kerstmis en straalde een onbeschrijfelijke vreugde uit.

 Op de avond van de boodschap wordt Marija vaak geïnterviewd op Radio Maria door pater Livio, en dit programma wordt zeer veel beluisterd. Hier zijn enkele uittreksels uit het interview van 25 juni. Voor het eerst in 40 jaar nodigt Onze Lieve Vrouw ons uit om te bidden voor vrijheid. Pater Livio vroeg Marija hoe zij dit nieuwe verzoek van Maria ziet, want gewoonlijk was het bidden om vrede.

 Marija: “Ik heb het communisme meegemaakt. In deze tijd van pandemie heb ik, als ik de kranten lees en naar het nieuws kijk, de indruk dat er in veel landen een dictatuur aan het ontstaan is. In Argentinië, bijvoorbeeld, kan niemand naar binnen of naar buiten. Er is een duivelse dictatuur.

Gospa zegt ons: “Bid met mij om vrede en vrijheid, want Satan is sterk en wil met zijn bedrog zoveel mogelijk harten bij mijn Moederhart weghalen.

Ik geloof dat zij op dit moment onze vrijheid willen afnemen (door deze satanische plannen). Onder het voorwendsel dat wij de gevoeligheden van anderen niet mogen kwetsen, wordt het ons verboden over onze godsdienst te spreken en van ons geloof te getuigen. Onder het voorwendsel van niet beledigen…”

 “Daarom geloof ik dat Onze Lieve Vrouw een nieuwe wereld aan het bouwen is. Het is prachtig om zoveel handen in liefde uitgestrekt te zien en zoveel mensen die hun leven hebben veranderd, nadat ze in hun hart geraakt waren door Onze Lieve Vrouw en door God. Veel mensen zijn verloren gegaan, maar vele anderen hebben zich gevonden.

Voor ons in Medjugorje was deze periode een pauze, een tijd van rust en gebed. Ik denk dat Medjugorje nu nieuw leven zal worden ingeblazen en sterker zal worden dan voorheen, omdat Maria hier niet ophoudt te verschijnen, ons te roepen, zich met ons te verheugen. Ze bereidt een groot plan voor, een veel groter plan dan we denken”.

 “Vanavond bad Onze Lieve Vrouw in het Aramees, haar moedertaal, en we weten dat elke keer als zij bidt, het een intens gebed is. We voelden ons in de hemel. En dit paradijs willen we ook aan u allen doorgeven. Door haar aanwezigheid brengt Maria ons naar de hemel. Zij kijkt naar ons met hemelse ogen, zij kijkt naar ons met een blik op de eeuwigheid, waar zij ons allen mee naar toe wil nemen… Ondanks het lijden zijn wij vervuld van een grote vreugde. Vanmorgen sprak ik met Vicka, die zich niet goed voelt. Mirjana is ook niet in orde…”

 “Vanavond waren we erg ontroerd toen we zoveel mensen zagen, zoveel harten die zongen en op hun knieën baden. Ik voelde me alsof ik terug gekeerd was in de tijd, naar het begin van de verschijningen, maar met een groter aantal mensen. Niemand had verwacht zoveel pelgrims te zien.

 “Er was die groep jonge en minder jonge mensen, liefhebbers van de Heilige Maagd, die een jaar lang elke morgen om 5 uur op de heuvel gingen bidden in de regen, de kou, de vorst en de wind. Vanmorgen besloten zij dat zij vanaf morgen en het hele jaar door zouden gaan bidden op de heuvel. Dat maakt me heel gelukkig, want ik weet dat als we bidden voor de intenties van Onze Lieve Vrouw, zij ons het honderdvoudige teruggeeft.

 “Vanavond had Onze Lieve Vrouw zoveel vreugde in haar ogen, in haar mond, in haar uitdrukking! Wat een tederheid! De sluier die haar hoofd bedekte was zo koninklijk, zo mooi: wat een waardigheid! En welk een zachtheid! Er zijn geen woorden om haar te beschrijven. We zullen haar aanwezigheid in ons midden nooit vergeten.” 

  1. Goed leven op aarde? Het is nog steeds mogelijk! Maria is een Joodse vrouw, doordrongen van de Bijbel. Dit misschien verrassende gedeelte van de boodschap verwijst naar een passage in Deuteronomium (4:39-40), en het is van belang deze passage te vermelden om de gedachte van onze Moeder te begrijpen:

“Nu, weet dan en overweeg het in uw hart: het is de Heer (Adonai) die God is daarboven in de hemel zowel als hier beneden op aarde, Hij en geen ander. Houdt u aan zijn wetten en zijn geboden, die ik u heden voorhoud, opdat gij en uw kinderen geluk en een lang leven zouden hebben op de aarde, die de Heer, uw God, u voor eeuwig geeft.” 

Dit is iets om over na te denken, in deze tijden waarin de mensheid meer dan ooit naar geluk verlangt, maar waarin Gods geboden zo vaak met voeten worden getreden! Vlak voor het 3e millennium nodigde Maria ons uit om van deze eeuw een tijd van vrede en voorspoed te maken, als we ja zeggen zouden tegen vrede en zouden kiezen voor God. (25.12.1999). Het is nooit te laat ! 

  1. 40 jaar met Maria, en daarna? Gedurende deze 40 jaar, heeft de Maagd ons voorbereid! Gedurende 40 jaar bereidde God zijn volk voor in de woestijn, voordat het het Beloofde Land bereikte. Jezus bereidde zich voor op zijn openbare leven gedurende 40 dagen in de woestijn, enz. Waar heeft Maria ons op voorbereid? Wat zegt ze over de “Nieuwe Tijd waar haar Hart met ongeduld naar uitkijkt”? 
  1. Om zich te beschermen tegen het kwaad in zijn verschillende vormen, heeft de Kerk ons sacramenten gegeven, laten we die niet terzijde laten. Vanaf het begin van de verschijningen raadde Onze Lieve Vrouw ons aan voorwerpen bij ons te dragen die door een priester waren gezegend (vooral niet de tekens van de dierenriem!). Ze vroeg ons het gebruik terug te vinden van gezegend en geëxorciseerd. Het is niet alleen de heilige Teresa van Avila die Satan verjoeg met wijwater! Hier is een recent voorbeeld uit Canada:

 Een priester-exorcist was aan het bidden voor een persoon die bezeten was van de duivel. Hij riep een jonge priester om met hem samen te bidden tijdens het exorcisme, omdat het goed is om niet alleen te zijn voor zulke gebeden. De vrouw vroeg: “Ik heb dorst, geef me een glas water.” De jonge priester bracht een glas water en de exorcist vroeg hem of hij het water van te voren had gezegend. “Nee,” antwoordde hij. “Zegen dan het water voordat je het haar geeft!”

Het water werd gezegend en aan de vrouw gegeven, die ervan begon te drinken. Maar al snel riep zij uit: “Ik vroeg u om water, niet om vuur!”

 In de Kerk, in de Bijbel, in de boodschappen van Maria hebben wij alles om te groeien in de vrede van God, zelfs te midden van de golven van deze wereld die zo door angst en verwarring wordt geschud. De tijd is nu echt gekomen om gehoor te geven aan de oproep van haar, die ons als Moeder zozeer liefheeft: “Beslis voor God!” “Zonder Jezus, lieve kinderen, hebben jullie geen vreugde, geen vrede, geen verlossing, geen eeuwig leven.” “Met Jezus, in gebed, zul je de grootste vreugde kennen.” 

  1. Juli is de maand die gewijd is aan het Bloed van Christus, het is de gelegenheid om het te aanroepen om gesterkt te worden in ons geloof, onze hoop en onze naastenliefde. Bid met ons de Litanie van het Kostbaar Bloed. Het bloed van Jezus is de schrik van de duivels, want het is door het vergieten van zijn Bloed dat Jezus de vijand van onze zielen heeft verslagen en ons heeft gered. Het aanroepen ervan is een zeer doeltreffend wapen in de vele gevechten die wij vandaag de dag moeten leveren!

                                      https://www.youtube.com/watch?v=N8Piy7Ly0qI

Ik vind het mooi wat sommige heiligen hebben gezegd over het bloed van de Heiland. 

 “Het bloed van Christus is een diepe stem van de aarde naar de hemel.” (St. Ambrosius). Ja, bloed is ook een stem, zoals die van Abel die tot God riep nadat zijn broer Kaïn hem had gedood. Het bloed vergoten door de rechtvaardigen is sterk als een gebed, het is een schreeuw die door de Hemel gaat. Hoe kunnen we niet denken aan het bloed van onschuldigen dat elke dag in onze wereld vergoten wordt? Tijdens de mis kunnen en moeten wij dit bloed aan God offeren, opdat het, vermengd met dat van Christus, wordt omgevormd in heerlijkheid.

 “Als Jezus mij zijn liefde gaf, moet ik hem mijn liefde geven. Als hij zijn bloed voor mij vergoot, moet ik ook mijn bloed voor hem vergieten.” (St. Mario Borzoga, martelaar, Oblaat van Maria).

 Lieve Gospa, U die de diepten van het Hart van uw Zoon Jezus kent,

U die altijd liefde voor liefde wist te beantwoorden, geef dat ook wij in zijn Hart mogen vertoeven en zachtmoedig en nederig mogen worden naar zijn voorbeeld.

 Zr. Emmanuel  +

(Gemeenschap van de zaligsprekingen)