Preekje op 08-06-2020, maandag in de 10e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

Preekje op 08-06-2020, maandag in de 10e week door het jaar 2, pastoor Frank Domen

In het evangelie van vandaag horen wij een gedeelte van de Bergrede van Jezus Christus. Geleerden en theologen hebben jarenlang gedebatteerd over de structuur en de betekenis ervan. Heeft Jezus Christus deze rede werkelijk in één keer gehouden, zoals de evangelist Matteüs ons hier voorhoudt? Veel geleerden zijn er niet zeker van. Sommigen wijzen op de overeenkomsten met – en de verschillen met – de evangelist Lucas. Volgens hem hield Jezus deze rede op een vlakte (Lucas 6, 17-49)

Misschien is deze rede bij Matteüs inderdaad een verzameling van een aantal leringen, die Jezus Christus in de loop van zijn openbare leven heeft gehouden. Matteüs verbindt ze met elkaar tot een lange preek, die Jezus op een heuvel houdt. Ook Mozes hield zijn redevoeringen wel vanaf een berghelling. Voor Matteüs is het onderricht van Jezus een nieuwe wet, zoals Jezus de vervulling is van Mozes, de oorspronkelijke wetgever.

De vier evangelisten wilden meer doen dan alleen maar een stuk geschiedenis vastleggen. Ze waren profetische theologen, geen journalisten. Zij kregen van God de opdracht om een beeld van Jezus Christus te geven, dat tot het einde der tijden zou standhouden. De heilige Geest werkte door hen en gaf hen de kracht om heel de Kerk een rijke erfenis te geven.

Op hun eigen manier brachten de evangelisten de Blijde Boodschap naar de uiteinden van de aarde. Zij waren geen rondtrekkende predikers, zoals de apostel Paulus of als Barnabas, maar door alles op papier te zetten wat de Geest hun ingaf hebben zij uiteindelijk de Boodschap van Jezus Christus naar miljarden mensen toegebracht. Zij hebben het voor God mogelijk gemaakt om generatie op generatie mensen vertrouwd te maken met de Waarheid, die Jezus Christus is en met wat Hij voor ons heeft gedaan en nog steeds doet.

Natuurlijk heeft Jezus Christus ook ons een opdracht gegeven. Ook wij zijn geen rondtrekkende missionarissen, maar wij kunnen het evangelie wel in woorden en daden beleven en verkondigen in onze eigen leefwereld. Door eenvoudigweg de woorden van het evangelie in ons hart te laten doordringen, maken wij de weg vrij voor de heilige Geest om iedereen, die wij tegenkomen, in zijn of haar hart aan te raken. En hoe meer Hij in ons leeft, hoe beter Hij door ons kan werken.